Wydawnictwa Komunikacji i Łączności powstały w 1949 r. Firma przekształcała się - od spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (1949-1950) przez przedsiębiorstwo państwowe (1951-1993),
ponownie do spółki prawa handlowego (od 1994 do dziś).
Efektem naszej działalności jest ponad 10 tysięcy wydanych tytułów o łącznym nakładzie ponad
145 milionów egzemplarzy. Przez cały okres działania pozostaliśmy wierni dynamicznie
rozwijającej się tematyce transportu i łączności.

"Technika idzie naprzód, nie pozostawaj w tyle"
- inspirowani tą dewizą podejmowaliśmy
 i podejmujemy wiele działań promujących i upowszechniających nowe kierunki oraz rozwiązania
 w nauce i technice. Na naszych książkach wychowało się i wykształciło kilka  pokoleń Polaków.
Wielu z nich zostało znakomitymi  naukowcami, dydaktykami, twórcami techniki, wybitnymi
konstruktorami, wreszcie autorami kolejnych poczytnych publikacji. Udostępniliśmy polskim
Czytelnikom setki wartościowych książek z dziedziny transportu i łączności tłumacząc je z języków
obcych. Znaczna liczba publikacji WKŁ powędrowała w świat - jako książki przetłumaczone na
języki obce.

"Z nami zawsze będzie Ci po drodze" oraz "Rzetelność i doświadczenie" to hasła przewodnie,
towarzyszące naszej 60-letniej działalności.

W marcu 2005 roku Wydawnictwa otrzymały Nagrodę Specjalną Ministra Infrastruktury  za 55-letnią twórczą
działalność wydawniczą
 zwłaszcza dotyczącą budownictwa mostowego, drogowego i kolejowego

W 2009 roku Wydawnictwa otrzymały Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy" z okazji 60-lecia WKŁ.

Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki.


Ważniejsze daty w historii WKŁ

1949 - utworzenie z inicjatywy resortu komunikacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wydawnictwa Komunikacyjne
1951 - przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wydawnictwa Komunikacyjne
w Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwa Komunikacyjne podległe Ministerstwu Komunikacji
1952 - przekształcenie PP Wydawnictwa Komunikacyjne w przedsiębiorstwo międzyresortowe podporządkowane początkowo Centralnemu Urzędowi Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, a następnie Ministerstwu Kultury
1961 - zmiana nazwy (zgodnie z zakresem działalności) z PP Wydawnictwa Komunikacyjne na PP Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
1994 - przekształcenie PP Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności w Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o.

Rozwój tematyki publikacji WKŁ

1949 - pomocnicze publikacje szkoleniowe z zakresu kolejnictwa i drogownictwa
1951 - publikacje książkowe z zakresu kolejnictwa, dróg
i mostów, pierwsze tytuły dotyczące transportu samochodowego i lotniczego
1952 - pierwsze publikacje książkowe z zakresu ruchu drogowego i szkolenia kierowców oraz łączności (poczt i telegrafów), a także żeglugi (po włączeniu Wydawnictw Morskich do Wydawnictw Komunikacyjnych)
1957 - przekazanie tematyki żeglugowej z Wydawnictw Komunikacyjnych do Wydawnictw Morskich powołanych do kontynuowania swej działalności
1959 - pierwsze publikacje "wychowania komunikacyjnego" dla dzieci i młodzieży

1978
- pierwsza na rynku publikacja towarzysząca wylotowi Polaka w kosmos
1985 - pierwsze publikacje z zakresu optoelektroniki oraz komputerów osobistych
1988 - pierwsze publikacje informatyczne
1989 - pierwsze publikacje z zakresu elektroniki samochodowej
1998 - pierwsze publikacje dotyczące telefonii komórkowej
1999 - pierwsze publikacje z zakresu nawigacji satelitarnej
2000 - pierwsze publikacje dotyczące mechatroniki motoryzacyjnej
2008 - pierwsze publikacje elektroniczne dostępne w sieci Internet
2009 - pierwszy podręcznik zawodowy zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
2014 - pierwsze publikacje z zakresu ekomobilnych systemów transportowych

Statystyka historyczna WKŁ

1949 - pięć tytułów o łącznej objętości 26 ark. w nakładzie 43 tys. egz.
1956 - tysiączny tytuł WK i milion łącznego rocznego nakładu książek
1966 - pięciotysięczna publikacja książkowa WKŁ
1979 - przekroczenie granicy (w łącznym nakładzie) 100 mln egz. wydanych książek 
2004 - dziesięć tysięcy tytułów książek WKŁ, łączny nakład 145 mln egz.
2014 - prawie jedenaście tysięcy tytułów WKŁ w nakładzie niespełna 146 mln egz.  
  

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- siedziba firmy - ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa,
- wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000032364,
- REGON 010651362
- NIP 521 10 03 989
- kapitał zakładowy - 256 600 zł 
 opłacony gotówką.

ARCHIWUM JUBILEUSZU 60-LECIA WKŁ

Usługi wydawnicze