Autorzy: Piotr Boś, Krzysztof Karkut, Piotr Warżołek


Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Piotr Boś, Krzysztof Karkut, Piotr Warżołek
Podstawy konstrukcji maszyn. Część 1. Wstęp do projektowania
Piotr Boś, Sławomir Sitarz
nakład wyczerpany

Usługi wydawnicze