Technik
mechanik
pojazdów samochodowych

- program nauczania

*

Podręczniki WKŁ do przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej - prezentacja

*

PROGRAM NAUCZANIA WG PROJEKTU NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2019

*

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 *

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE

PODBUDOWA: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 5 maja 2017 r.

Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513*
Typ szkoły: Technikum 5-letnie

Podbudowa: Mechanik pojazdów samochodowych

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 7 lutego 2019 r.PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 *

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM 4-LETNIE

PODBUDOWA: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2018 r.Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych 311513*

Typ szkoły: Technikum 5-letnie

Podbudowa: elektroMechanik pojazdów samochodowych

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 7 lutego 2019 r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TYP SZKOŁY: szkoła BRANŻOWA I STOPNIA

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności  Sp. z o.o. w dniu 8 maja 2017 r.PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
TYP SZKOŁY
: SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności Sp. z o.o. w dniu 28 sierpnia 2018 r..Przykładowe szkolne plany nauczania przygotowane przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności na podstawie wytycznych metodycznych ORE dla zawodów:

Praktyczne szkolne plany nauczania udostępnione dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu dla technikum i szkoły branżowej I stopnia

Usługi wydawnicze