ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo

ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo

Autor: Dariusz Kościelnik

ISBN: 978-83-206-1198-4

Wydanie: 4
Format: B5
Liczba stron: 256
Liczba ilustracji: 179
Oprawa: miękka

Polecam: 31

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W książce omówiono sposoby transmisji danych komputerowych oraz strukturę i sposób funkcjonowania cyfrowych sieci telekomunikacyjnych zintegrowanych usługowo (ISDN). Opisano poszczególne elementy takich sieci oraz podano przykłady struktur podsieci abonenckich, opisano mechanizmy wielodostępu do wspólnego kanału sygnalizacyjnego, a także standard ST-BUS i podano przykłady rozwiązań podstawowych urządzeń sieci ISDN.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp 8
  Wprowadzenie 10
  1. CYFROWE SIECI TELEFONICZNE 13
  1.1. Modulacja impulsowo-kodowa PCM 14
  1.2. Zwielokrotnianie czasowe 30
  1.3. Komutacja przestrzenna 33
  1.4. Komutacja czasowa 36
  1.5. Transmisja w trybie izochronicznym 39
  2. SIECI TELEKOMUNIKACYJNE Z KOMUTACJĄ PAKIETÓW 41
  2.1. Multipleksacja statystyczna 41
  2.2. Dobór trasy 47
  2.3. Tryb datagram i połączenie wirtualne 56
  2.4. Sterowanie przepływem w sieci pakietowej 60
  2.4.1. Sterowanie międzywęzłowe 62
  2.4.1.1. Metody zarządzania pamięcią buforową 62
  2.4.1.2. Klasyfikacja pakietów według długości przebytej trasy 67
  2.4.1.3. Klasyfikacja pakietów według połączenia wirtualnego 68
  2.4.2. Sterowanie przepływem w relacji biegun źródłowy-biegun docelowy 69
  2.4.3. Sterowanie dostępem do sieci 70
  2.5. Podsumowanie właściwości transmisji w trybie pakietowym 71
  3. PODSTAWOWE CECHY I STRUKTURA LOGICZNA SIECI ISDN 73
  3.1. Pasmo przyznane abonentowi sieci lSDN 74
  3.1.1. Dostęp podstawowy do sieci lSDN 74
  3.1.2. Dostęp pierwotny 76
  3.3.2. Zadania realizowane przez poszczególne warstwy 87
  3.3.3. Model odniesienia dla sieci ISDN 94
  4. STRUKTURY WYPOSAŻEŃ UŻYTKOWNIKÓW SIECI ISDN 96
  4.1. Terminale i ich rodzaje 99
  4.2. Konfiguracje urządzeń abonenckich 103
  4.3. Logiczny styk użytkownika z siecią 107
  5. CHARAKTERYSTYKA STYKU U 110
  5.1. Technika kasowania echa 111
  5.2. Kod transmisyjny 117
  5.3. Struktura ramki na styku U 118
  5.4. Aktywacja i dezaktywacja styku U 120
  5.5. Styk U' 123
  6. STRUKTURA STYKÓW S i T 125
  6.1. Kod transmisyjny i ramkowanie informacji na stykach S i T 127
  6.2. Aktywacja styków S i T 134
  7. PROTOKÓŁ WARSTWY DRUGIEJ KANAŁU SYGNALIZACYJNEGO 139
  7.1. Protokół transmisyjny warstwy drugiej 139
  7.2. Wielodostęp do kanału sygnalizacyjnego 141
  7.2.1. System priorytetów dostępu do kanału D 144
  7.2.2. Wykrywanie konfliktów 147
  7.3. Protokół komunikacyjny warstwy drugiej 149
  7.3.1. Format ramki LAP D 150
  7.3.2. Zasady współpracy warstwy drugiej i trzeciej 162
  8. STYK R DOSTĘPU PODSTAWOWEGO 165
  8.1. Transmisja danych cyfrowych w sieci ISDN 165
  8.1.1. Rodzaje bloków TA 167
  8.1.2. Zadania adapterów terminali komputerowych 169
  8.1.3. Stosowane metody transkodowania informacji 172
  8.2. Kodowanie metodą nadziewania bitami 172
  8.2.1. Adaptacja szybkości 172
  8.2.2. Struktura ramki 174
  8.2.3. Multipleksacja połączeń w kanale podkładowym 179
  8.2.4. Zestawienie właściwości kodowania metodą nadziewania bitami 180
  8.3. Transmisja przez kanał B w trybie pakietowym 181
  8.3.1. Tryby pakietowej transmisji danych w kanale B 181
  8.3.2. Multipleksacja statystyczna 181
  8.3.3. Model warstwowy adaptera 184
  8.3.4. Podwarstwa adaptacji terminalu 187
  8.3.4.1. Praca w trybie asynchronicznym 190
  8.3.4.2. Praca w trybie synchronicznym HDLC 193
  8.3.4.3. Praca w trybie przezroczystym bitowo 196
  8.3.5. Proces nawiązywania połączenia 197
  8.3.5.1. Identyfikacja kanałów logicznych 197
  8.3.5.2. Proces zestawiania połączenia logicznego 198
  8.3.6. Synchronizacja zegarów terminali 200
  8.3.7. Zestawienie właściwości transmisji w trybie pakietowym 202
  8.4. Modulacja TEM 203
  8.4.1. Zastosowanie modulacji TEM do kodowania strumienia danych ze złącza V.24 204
  8.4.2. Przenoszenie sygnałów sterujących styku R 210
  8.4.3. Zestawienie właściwości transmisji danych cyfrowych przy zastosowaniu modulacji TEM 214
  9. SYSTEM SYGNALIZACJI SS7 216
  9.1. Struktura logiczna systemu SS7 218
  9.2. Łącze sygnalizacyjne 221
  9.3. Przęsło sygnalizacyjne 222
  9.4. Część sieciowa 227
  9.5. Część sterowania połączeniami sygnalizacyjnymi 230
  9.6. Wspomaganie transakcji 231
  9.7. Część użytkowników sieci ISDN 232
  10. ST -BUS - STANDARD ŁĄCZENIA ELEMENTÓW W BLOKI SIECI ISDN 239
  10.1. Podstawowy format ramki ST -BUS 240
  10.2. Matryca komutacyjna 245
  10.3. Sterowanie elementów wykonawczych 249
  10.4. Komunikacja międzyprocesorowa 252
  Literatura 254
Liczba szt.

Cena: 33.60 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Janusz Narkiewicz
38.85 zł
Anteny mikrofalowe. Technika i środowisko
Roman Kubacki
53.55 zł
Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Krzysztof Wesołowski
51.45 zł
Fale i anteny
Jarosław Szóstka
73.50 zł
UMTS - system telefonii komórkowej trzeciej generacji
Jerzy Kołakowski, Jacek Cichocki
73.50 zł
System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie
Grzegorz Danilewicz, Wojciech Kabaciński
44.10 zł

Książki autora

ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo
Dariusz Kościelnik
33.60 zł
Mikrokontrolery Nitron - Motorola M68HC08
Dariusz Kościelnik
36.75 zł

Usługi wydawnicze