Kanał radiowy w sieciach WBAN

Kanał radiowy w sieciach WBAN

Autor: Ambroziak Sławomir J.

ISBN: 978-83-206-2028-3
Zapowiedź

Format: B5
Liczba ilustracji: 45
Liczba tabel: 67
Oprawa: twarda

Polecam: 5

Opis

 Monografia poświęcona modelowaniu kanałów radiowych w sieciach WBAN, czyli sieciach radiokomunikacyjnych krótkiego zasięgu, obejmujących swoim działaniem ciało człowieka (lub zwierzęcia) i jego bezpośrednie otoczenie. Podano definicję sieci WBAN i ich klasyfikację. Opisano podstawowe zagadnienia związane z tymi sieciami z uwzględnieniem problematyki radiokomunikacyjnej, narzędzia statystyczne najczęściej stosowane do analizy wyników eksperymentalnych badań propagacji fal radiowych, modele i metody umożliwiające oszacowanie wartości parametrów kanału radiowego w sieciach WBAN różnego typu oraz wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych przez autora, stanowiących istotny wkład w rozwój telekomunikacji.
Odbiorcy: pracownicy naukowi, inżynierowie oraz studenci telekomunikacji, elektroniki i informatyki, jak również specjaliści z zakresu inżynierii biomedycznej.

    O autorach / z książki


    Dr hab. inż. Sławomir J. Ambroziak (profesor Politechniki Gdańskiej) jest specjalistą w dziedzinie radiokomunikacji, a główne kierunki jego badań dotyczą propagacji fal radiowych, zwłaszcza modelowania kanałów radiowych w sieciach WBAN. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz autorem bądź współautorem licznych publikacji naukowych. Realizuje projekty badawcze dotyczące specjalnych zastosowań technik radiowych oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne. Członek IEEE (Senior Member), URSI (Senior Member), EurACoN i EurAAP, zarządu grupy roboczej WG Propagation w ramach EurAAP, wiceprzewodniczący Komisji F PKN URSI oraz sekretarz Wydziału IV Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2016-2020 członek komitetu sterującego Akcji COST CA15104 i przewodniczący grupy roboczej SEWG-IoT: Internet-of-Things for Health działającej w ramach tej akcji.


Liczba szt.Książki autora

Kanał radiowy w sieciach WBAN
Ambroziak Sławomir J.
Zapowiedź

Usługi wydawnicze