Logistyka dystrybucji

Logistyka dystrybucji

Autor: Praca zbiorowa pod red. J. Nowakowskiej- Grunt i M. Starostki-Patyk

ISBN: 978-83-206-1974-4

Wydanie: 1 / 2017
Liczba stron: 220
Liczba ilustracji: 130
Liczba tabel: 30
Seria: Technik logistyk
Oprawa: miękka

Polecam: 23

Opis

W podręczniku omówiono istotę  łańcucha dystrybucji wraz z podstawowymi pojęciami, takimi jak: kanał dystrybucji, zasady współpracy i rozliczeń między partnerami w kanale dystrybucji oraz obowiązującą dokumentację. Podręcznik zawiera też wiadomości z zakresu roli i znaczenia centrów dystrybucji i kosztów dystrybucji - ich struktury i zależności między nimi, a także analizy rentowności produktów. Zwrócono również uwagę na systemy zarządzania w dystrybucji. Dużo uwagi autorzy poświęcili logistycznej obsłudze klienta.
Odbiorcy: uczniowie techników kształcący się w zawodzie technika logistyka (333107), jak również uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji A.30. Organizacja i moni­torowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.    Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 13 /2017Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  1. Istota łańcucha dystrybucji 5
  1.1. Kanały dystrybucji 5
  1.1.1. Pojęcie kanału dystrybucji 5
  1.1.2. Warunki tworzenia kanału dystrybucji 5
  1.1.3. Pośrednicy w kanale dystrybucji 7
  1.1.4. Warianty kanałów dystrybucji 10
  1.1.5. Szerokość kanałów dystrybucji 11
  1.1.6. Integracja kanałów dystrybucji 13
  1.1.7. Dobór kanału dystrybucji 14
  1.2. Zasady współpracy w kanale dystrybucji 18
  1.3. Przepływy w kanale dystrybucji 29
  1.3.1. Przepływy materiałów 35
  1.3.2. Przepływy informacji 36
  1.3.3. Przepływy finansowe 38
  1.3.4. Logistyczna obsługa klienta 40
  1.3.5. Przepływy odwrotne 41
  1.4. Efektywność pracy w kanale dystrybucji 43
  1.4.1. Definicja i rodzaje wskaźników efektywności pracy w kanale dystrybucji 43
  1.4.2. Sposoby poprawy efektywności pracy w kanale dystrybucji z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych 52
  1.5. Pytania kontrolne 58
  2. Rola i znaczenie centrum dystrybucji 59
  2.1. Przyczyny i skutki tworzenia centrum dystrybucji 59
  2.1.1. Wiadomości wstępne 59
  2.1.2. Klasyfikacja centrów logistyczno-dystrybucyjnych 60
  2.1.3. Rola i zadania centrów dystrybucyjnych 64
  2.1.4. Funkcje centrów dystrybucyjnych 66
  2.1.5. Dystrybucja na terenie Polski 68
  2.2. Zasady lokalizowania centrum dystrybucji 69
  2.2.1. Problem lokalizacji centrum dystrybucji 69
  2.2.2. Modele lokalizacji centrów dystrybucji 72
  2.2.3. Geograficzna lokalizacja centrum dystrybucji 74
  2.2.4. Czynniki decydujące o lokalizacji centrów dystrybucji 75
  2.3. Najważniejsze centra dystrybucji w kraju i za granicą 78
  2.3.1. Definicja centrum dystrybucji 78
  2.3.2. Klasyfikacja centrów dystrybucji 80
  2.3.3. Systemy informatyczne w centrum dystrybucji 83
  2.4. Pytania kontrolne 93
  3. Dokumenty i rozliczenia w kanale dystrybucji 94
  3.1. Dokumenty procesów dystrybucji 94
  3.1.1. Dokumenty handlowe 95
  3.1.2. Dokumenty transportowe 98
  3.1.3. Dokumenty finansowe 103
  3.1.4. Dokumenty magazynowe 105
  3.1.5. Współczesne metody dokumentacji obrotu magazynowego 109
  3.2. Zasady przepływu dokumentacji 111
  3.2.1. Rodzaje przepływu dokumentacji w kanale dystrybucji 111
  3.2.2. Przepływ zewnętrzny dokumentów w kanale dystrybucji 112
  3.2.3. Wewnętrzny przepływ dokumentów w ogniwie kanału dystrybucji 116
  3.2.4. Mieszany przepływ dokumentów 120
  3.2.5. Elektroniczny przepływ dokumentów 120
  3.2.6. Systemy informatyczne w firmie 121
  3.2.7. Elektroniczna wymiana dokumentów ? EDI 124
  3.3. Cena usług dystrybucyjnych 125
  3.3.1. Definicja ceny, narzutu, marży 125
  3.3.2. Klasyczny schemat procesu ustalania cen 126
  3.3.3. Metody wyznaczania ceny za usługi transportowe 135
  3.3.4. System taryfowy 137
  3.3.5. System umowny 138
  3.3.6. System mieszany 139
  3.4. Koszty dystrybucji 140
  3.4.1. Definicja i istota kosztów dystrybucji 140
  3.4.2. Koszty dystrybucji w przekrojach strukturalnych kosztów logistyki 143
  3.4.3. Koszty całkowite dystrybucji fizycznej 145
  3.4.4. Koszt jednostkowy dystrybucji 150
  3.4.5. Wybrane wskaźniki dystrybucji 152
  3.4.6. Analiza kosztów składowych dystrybucji bezpośredniej i pośredniej 154
  3.4.7. Kalkulacja zyskowności klienta w dystrybucji 154
  3.5. Zasady rozliczeń pomiędzy jednostkami kanału dystrybucji 162
  3.5.1. Podstawowe pojęcia i definicje funkcjonujące w rozliczeniach między uczestnikami kanału dystrybucji 162
  3.5.2. Faktura VAT 166
  3.5.3. Faktura korygująca 168
  3.5.4. Faktura pro forma 169
  3.5.5. Nota korygująca 169
  3.5.6. Duplikat faktury 169
  3.5.7. Paragon fiskalny 169
  3.5.8. Inne dokumenty 170
  3.5.9. Rachunki i faktury z zagranicy 170
  3.5.10. Formy rozliczeń między jednostkami kanału dystrybucji 172
  3.5.11. Rozliczenia gotówkowe 173
  3.5.12. Rozliczenia bezgotówkowe ? przelew bankowy 175
  3.5.13. Rozliczenia bezgotówkowe ? czek 175
  3.5.14. Rozliczenia bezgotówkowe ? weksel 176
  3.5.15. Rozliczenia bezgotówkowe ? akredytywa dokumentowa 178
  3.5.16. Rozliczenia bezgotówkowe ? barter 180
  3.5.17. Specyfika rozliczeń międzynarodowych pomiędzy jednostkami kanału dystrybucji 181
  3.6. Pytania kontrolne 183
  Załączniki 185
  Literatura 195
Liczba szt.

Cena: 54.60 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Planowanie produkcji i dystrybucji
Sabina Widłok
39.90 zł
Logistyka procesów produkcji
Anna Rudawska
34.65 zł
Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych
Praca zbiorowa
49.35 zł
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Piotr Wróblewski
75.00 zł
Ilustrowany słownik samochodowy 6-języczny
Czesław Blok, Wiesław Jeżewski
99.75 zł
Język angielski w branży samochodowej
English in the Automotive Industry
Janina Jarocka
42.00 zł

Książki autora

Logistyka dystrybucji
Praca zbiorowa pod red. J. Nowakowskiej- Grunt i M. Starostki-Patyk
54.60 zł

Usługi wydawnicze