Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

Autor: Praca zbiorowa, red. Józef Lubacz

ISBN: 978-83-206-1825-9

Wydanie: 1 / 2011
Format: B5
Liczba stron: 164
Liczba ilustracji: 33
Liczba tabel: 18
Oprawa: miękka

Polecam: 22

Opis

Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobów sieci telekomunikacyjnych. Są to zagadnienia mające stosunkowo krótką historię, o rosnącym jednak znaczeniu dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego. Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem dotyczącym tych zagadnień.
Przedstawienie problematyki modelowania i projektowania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych poprzedzono omówieniem specyfiki transakcji handlowych w telekomunikacji oraz omówieniem doświadczeń światowych w rynkowej eksploatacji giełd zasobów sieciowych i aukcji pasma radiowego. Książka umożliwia zapoznanie się zarówno z teoretycznymi aspektami analizy i syntezy skutecznych mechanizmów aukcyjnych i giełdowych, jak i z zagadnieniami tworzenia systemów informatycznych wspomagających badanie właściwości tych mechanizmów oraz ich praktycznej implementacji.
Zagadnienia omawiane w książce mają charakter interdyscyplinarny, wymagają wykorzystania wiedzy i metod, między innymi, z zakresu ekonomii, teorii optymalizacji, inżynierii sieci telekomunikacyjnych i informatyki. Przedstawione w książce analizy i rozwiązania, będące w dużej części oryginalnymi osiągnięciami multidyscyplinarnego zespołu uczonych, mogą więc zainteresować szerokie grono specjalistów różnych dziedzin.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp 5
  1. Specyfika transakcji handlowych w telekomunikacji 9
  1.1. Rozliczenia międzyoperatorskie, taryfikacja usług 9
  1.2. Zasoby sieci jako potencjalne przedmioty handlu 11
  1.3. Giełdy zasobów sieci i aukcje pasma radiowego - doświadczenia światowe 19
  1.3.1. Giełdy zasobów sieci 19
  1.3.2. Aukcje pasma radiowego 22
  1.3.3. Aukcje w USA 24
  1.3.4. Aukcje w Europie 30
  2. Wprowadzenie do mechanizmów aukcyjnych i giełdowych 33
  2.1. Transakcje w obrocie rynkowym 33
  2.2. Aukcje i ich właściwości 34
  2.3. Rodzaje aukcji 36
  2.4. Aukcje pojedynczego obiektu 38
  2.5. Aukcje wielu jednostek jednego rodzaju dobra 39
  2.6. Aukcje kombinatoryczne dóbr jednostkowych 40
  2.7. Giełdowy model obrotu jednego towaru 44
  2.8. Giełdowy model obrotu wielotowarowego 47
  3. Problemy projektowania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych 50
  3.1. Elementy teorii projektowania gier 50
  3.2. Własności rozwiązań gier definiowanych przez aukcje 53
  3.2.1. Aukcje pojedynczego obiektu niepodzielnego 54
  3.2.2. Aukcje zbioru obiektów 58
  3.3. Procedura projektowania mechanizmu 62
  4. Modele i mechanizmy aukcji przepustowości 66
  4.1. Podstawowe modele i mechanizmy aukcji przepustowości 66
  4.1.1. Mechanizmy alokacji 66
  4.1.2. Mechanizmy rozliczeń 71
  4.1.3. Aspekty obliczeniowe mechanizmów aukcyjnych 73
  4.2. Aukcje towarów o złożonej strukturze 79
  4.2.1. Model aukcji dla sieci VPN ze specyfikacją połączeń 80
  4.2.2. Model aukcji dla sieci VPN ze specyfikacją dostępu 83
  4.2.3. Porównanie mechanizmów alokacji dla sieci VPN 88
  4.3. Inne aukcje 92
  4.3.1. Modele aukcji dla zasobów z różnych warstw sieci 92
  5. Operacyjne aukcje przepustowości 97
  5.1. Mechanizmy koordynacji cenowej 97
  5.1.1. Koordynacja iteracyjna metodą cen 101
  5.1.2. Koordynacja iteracyjna metodą cen uwikłanych 104
  5.2. Progresywna aukcja drugiej ceny 106
  5.3. Równoległa aukcja holenderska 108
  6. Model informacyjny 111
  6.1. Przepływy danych w procesach handlowych 111
  6.2. Model M3 113
  6.3. Modelowanie zasobów sieci telekomunikacyjnej 119
  6.4. Przykład ilustrujący 120
  6.4.1. Zasoby 120
  6.4.2. Podmioty rynkowe 122
  6.4.3. Towary 122
  6.4.4. Oferty 123
  6.4.5. Rozstrzygnięcie mechanizmu 124
  7. System badawczy 126
  7.1. Funkcje systemu 127
  7.2. Praca z systemem 129
  7.2.1. Role w systemie 129
  7.2.2. Implementacja algorytmów i mechanizmów 129
  7.2.3. Czynności konfiguracyjne i analityczne 130
  7.3. Scenariusze badań 131
  7.4. Architektura 132
  7.4.1. Repozytorium danych 132
  7.4.2. Aplikacja 133
  7.4.3. Przepływ danych między modułami systemu 135
  7.5. Wyniki działania systemu 137
  8. Przykładowa architektura systemu użytkowego 139
  8.1. Architektura funkcjonalna 139
  8.1.1. Role w systemie 140
  8.1.2. Procesy biznesowe 142
  8.1.3. Usługi komponentów 144
  8.2. Architektura informacyjna 147
  8.2.1. Model klas uczestników procesu handlowego 147
  8.2.2. Model towarów i zasobów sieci 148
  8.2.3. Model ofert handlowych 152
  8.3. Architektura fizyczna 154
  8.3.1. Architektura zorientowana na usługi 154
  8.3.2. Komponenty systemu 155
  8.3.3. Wymagania wdrożeniowe 157
  Spis literatury 159
   
Liczba szt.

Cena: 42.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Badania stanowiskowe i diagnostyka
Sitek Kazimierz , Syta Stanisław
70.35 zł
Samochody osobowe i pochodne
Jackowski Jerzy , Łęgiewicz Jacek , Wieczorek Marcin
55.65 zł
Bezpieczeństwo telekomunikacji. Praktyka i zarządzanie
Sutton Roger J.
64.05 zł
Logistyka dla inżynierów
Niziński Stanisław , Żurek Józef , Ligier Krzysztof
63.00 zł
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
69.00 zł
Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów
Osiński Jerzy , Żach Piotr
37.80 zł

Książki autora

Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi
Praca zbiorowa, red. Józef Lubacz
42.00 zł

Usługi wydawnicze