Strona 1 z 3
 
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
Asfalty drogowe
Irena Gaweł, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat
69.00 zł
Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
nakład wyczerpany
Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy
Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
109.00 zł
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Piotr Nita
nakład wyczerpany
Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych
Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski
63.00 zł
Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie
Grażyna Jastrzębska
63.00 zł
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Anna Siemińska-Lewandowska
59.00 zł
Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie
Leszek Janusz, Arkadiusz Madaj
75.00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Bohdan Łyp
nakład wyczerpany
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz
84.00 zł
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania
Bogusław Stefańczyk, Paweł Mieczkowski
73.50 zł

Strona 1 z 3
 

Usługi wydawnicze