Strona 2 z 6
 
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Janusz Narkiewicz
38.85 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Bohdan Łyp
nakład wyczerpany
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz
84.00 zł
ISDN - cyfrowe sieci zintegrowane usługowo
Dariusz Kościelnik
33.60 zł
JAK kupić motocykl
Rafał Dmowski
31.50 zł
JAK taniej ogrzać dom
Wojciech Oszczak
nakład wyczerpany
Komputerowe projektowanie układów cyfrowych
Tadeusz Łuba, Bogdan Zbierzchowski
nakład wyczerpany
Komputerowe systemy pomiarowe
Waldemar Nawrocki
44.10 zł
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Andrzej Zieliński
51.45 zł
Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce z przykładami
Franciszek Grabski, Jerzy Jaźwiński
nakład wyczerpany
Mikrofale. Układy i systemy
Jarosław Szóstka
46.20 zł
Mikrokontrolery Nitron - Motorola M68HC08
Dariusz Kościelnik
36.75 zł

Strona 2 z 6
 

Usługi wydawnicze