Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Autor: Michalak Maria , Sienna Małgorzata

ISBN: 978-83-206-1973-7

Wydanie: 1 / 2016
Liczba stron: 144
Liczba ilustracji: 30
Liczba tabel: 10
Seria: Technik elektryk i elektryk
Oprawa: miękka

Polecam: 33

Opis

Podręcznik poświęcony zagadnieniom dotyczącym działalności gospodarczej w branży elektrycznej, napisany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach. Opisano w nim warunki i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w odniesieniu do branży elektrycznej, zasady planowania własnej działalności, procedurę postępowania przy zakładaniu własnej firmy jednoosobowej, obowiązki przedsiębiorcy w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, koszty i przychody działalności gospodarczej, obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika, zasady prowadzenia korespondencji firmowej, programy komputerowe wspomagające prowadzenie firmy oraz podstawowe zasady przestrzegania prawa autorskiego. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia kontrolne umożliwiające samoocenę stopnia przyswojenia wiedzy, również dwa testowe sprawdziany wiadomości.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 31/2016.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Do Czytelnika 6
  1. Możesz być przedsiębiorcą 7
  1.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 7
  1.2. Konkurencja rynkowa 9
  1.3. Atuty osoby przedsiębiorczej 9
  1.4. Sprawdzenie wiadomości 11
  2. Przedsiębiorca w branży elektrycznej 13
  2.1. Podmioty gospodarcze w branży elektrycznej 13
  2.2. Rodzaje i zakresy działalności przedsiębiorstw branży elektrycznej 13
  2.3. Sprawdzenie wiadomości 15
  3. Powiązania między przedsiębiorstwami branży elektrycznej 17
  3.1. Powiązania między przedsiębiorstwami branży elektrycznej oraz ich współpraca z innymi branżami 17
  3.2. Wymagania dla osób przeprowadzających kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych 20
  3.3. Sprawdzenie wiadomości 22
  4. Formy organizacyjne przedsiębiorstw 24
  4.1. Rodzaje form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw 24
  4.2. Porównanie wybranych form organizacyjnych przedsiębiorstw 25
  4.3. Działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie przez osoby fizyczne 26
  4.4. Sprawdzenie wiadomości 27
  5. Planowanie działalności gospodarczej 29
  5.1. Biznesplan 29
  5.2. Przykładowa struktura biznesplanu 31
  5.3. Sprawdzenie wiadomości 37
  6. Źródła finansowania działalności gospodarczej 41
  6.1. Wybrane źródła finansowania działalności gospodarczej 41
  6.2. Dofinansowanie działalności gospodarczej 41
  6.3. Sprawdzenie wiadomości 43
  7. Procedura zakładania firmy 44
  7.1. Rejestracja własnej firmy 44
  7.2. Rodzaje dokumentów związanych z rejestracją firmy 46
  7.3. Zasady wypełniania dokumentów 46
  7.4. Sprawdzenie wiadomości 52
  8. Rozliczenia podatku z urzędem skarbowym 54
  8.1. Zasady rozliczeń podatku z urzędem skarbowym 54
  8.2. Sprawdzenie wiadomości 58
  9. Rozliczanie podatku VAT 59
  9.1. Zasady prowadzenia ewidencji podatku VAT 59
  9.2. Dokumenty podatku VAT 59
  9.3. Sprawdzenie wiadomości 66
  10. Zobowiązania przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 67
  10.1. Rodzaje zobowiązań wobec ZUS-u 67
  10.2. Rozliczanie składek ZUS 70
  10.3. Sprawdzenie wiadomości 75
  11. Testowy sprawdzian wiadomości z rozdziałów od 1 do 10 76
  12. Koszty i wydatki w działalności gospodarczej 80
  12.1. Rodzaje kosztów 80
  12.2. Analiza i optymalizacja kosztów 82
  12.3. Dokumentowanie kosztów 82
  12.4. Sprawdzenie wiadomości 83
  13. Przychody i wpływy w działalności gospodarczej 85
  13.1. Obliczanie wielkości przychodów 85
  13.2. Sprawdzenie wiadomości 86
  14. Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej 88
  14.1. Wynik finansowy brutto i netto 88
  14.2. Przepływy pieniężne 90
  14.3. Sprawdzenie wiadomości 91
  15. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w branży elektrycznej 92
  15.1.Ochrona pracy 92
  15.2. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 93
  15.3. Ochrona przeciwpożarowa 93
  15.4.Ochrona środowiska 94
  15.5. Skutki nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w branży elektrycznej 94
  15.6. Sprawdzenie wiadomości 96
  16. Przedsiębiorca pracodawcą 102
  16.1. Obowiązki pracodawcy 102
  16.2. Obowiązki pracownika 103
  16.3. Sprawdzenie wiadomości 104
  17. Pracownicy w Twojej firmie 106
  17.1. Umowy o pracę 106
  17.2. Nawiązanie stosunku pracy – czynności wstępne 110
  17.3. Teczka osobowa pracownika 111
  17.4. Sprawdzenie wiadomości 112
  18. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej a prawo autorskie 114
  18.1. Rodzaje prawa autorskiego 114
  18.2. Umowy prawa autorskiego 115
  18.3. Sprawdzenie wiadomości 116
  19. Ochrona danych osobowych 117
  19.1. Dane osobowe w przedsiębiorstwie 117
  19.2. Udostępnianie danych osobowych 118
  19.3. Sprawdzenie wiadomości 119
  20. Czynności związane z prowadzeniem korespondencji w firmie oraz programy komputerowe 121
  20.1. Obieg dokumentów 121
  20.2. Sporządzanie pism 123
  20.3. Korespondencja mailowa 125
  20.4.Urządzenia biurowe w firmie 127
  20.5. Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej 128
  20.6. Sprawdzenie wiadomości 129
  21. Będę przedsiębiorcą 131
  21.1. Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej – moja przyszłość? 131
  21.2. Uprawnienia przydatne do prowadzenia działalności w branży elektrycznej 132
  21.3. Sprawdzenie wiadomości 133
  22. Testowy sprawdzian wiadomości z rozdziałów od 12 do 21 135
  Słowniczek podstawowych pojęć, terminów i skrótów 139
  Rozwiązania testów kontrolnych 141
  Bibliografia i inne źródła 142
Liczba szt.

Cena: 34.65 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Kołodziejczyk Sławomir
92.00 zł
Volkswagen Polo modele od IX 1994 do X 2001
Etzold Hans-Rüdiger
79.00 zł
Poradnik motocyklisty
Dmowski Rafał
56.00 zł
Telewizyjne systemy dozorowe
Kałużny Paweł
50.40 zł
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Doległo Marian
73.50 zł

Książki autora

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
Michalak Maria , Sienna Małgorzata
34.65 zł