Z techniką za pan brat od 75 lat

 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności działają nieprzerwanie od 1949 r. Przez dziesięciolecia forma działalności przedsiębiorstwa ulegała zmianom − od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1949−1950) przez przedsiębiorstwo państwowe (1951−1993) powróciła ponownie do spółki prawa handlowego (od 1994 do dziś). Efektem naszej działalności edytorskiej jest wydanie ponad 11 tysięcy tytułów książek w łącznym nakładzie 146 milionów egzemplarzy. Przez cały czas pozostaliśmy wierni tematyce transportu i łączności.

„Technika idzie naprzód, nie pozostawaj w tyle” − inspirowani tą dewizą promujemy i upowszechniamy nowe kierunki oraz rozwiązania w nauce i technice. Upamiętniamy także chlubny dorobek polskiej myśli technicznej naszych konstruktorów i wynalazców. Wydajemy również praktyczne poradniki techniczne oraz podręczniki zawodowe, w tym wykorzystywane do kształcenia w różnych zawodach szkolnictwa branżowego. 

Techniczny profil jest wyróżnikiem publikacji WKŁ na rynku wydawniczym. Na naszych książkach wykształciło się kilka pokoleń Polaków. Wielu z nich zostało znakomitymi naukowcami, dydaktykami, twórcami techniki, wybitnymi konstruktorami, wreszcie autorami kolejnych poczytnych publikacji. Udostępniliśmy też polskim Czytelnikom setki wartościowych książek z zakresu transportu i łączności tłumaczonych z języków obcych. Dużo publikacji WKŁ powędrowało w świat po przetłumaczeniu na języki obce.

Wszystkim Czytelnikom jesteśmy ogromnie wdzięczni za zainteresowanie naszymi publikacjami oraz liczne wyrazy sympatii i cenne uwagi kierowane do wydawnictwa, które przyczyniają się do ciągłego doskonalenia wydawanych książek w celu jak najlepszego dostosowania ich do zmieniających się oczekiwań odbiorców.

 

Naszą aktywność systematycznie doceniano, przyznając wiele nagród i wyróżnień, z których najcenniejszymi są:

  • nagroda specjalna Ministra Infrastruktury za 55-letnią twórczą działalność wydawniczą, zwłaszcza dotyczącą budownictwa mostowego, drogowego i kolejowego, uzyskana w marcu 2005 roku;
  • wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy", przyznane w 2009 roku z okazji 60-lecia działalności edytorskiej.

Na forum wydawniczym nasza firma jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Książki od początku jej istnienia.

„Rzetelność i doświadczenie” to nasza dewiza.

  

Ważniejsze daty w historii WKŁ

1949 - utworzenie z inicjatywy resortu komunikacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wydawnictwa Komunikacyjne

1951 - przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wydawnictwa Komunikacyjne w Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwa Komunikacyjne podległe Ministerstwu Komunikacji

1952 - przekształcenie PP Wydawnictwa Komunikacyjne w przedsiębiorstwo międzyresortowe podporządkowane początkowo Centralnemu Urzędowi Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, a następnie Ministerstwu Kultury

1961 - zmiana nazwy (zgodnie z zakresem działalności) z PP Wydawnictwa Komunikacyjne na PP Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

1994 - przekształcenie PP Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o.

 

Rozwój tematyki publikacji WKŁ

1949 - pomocnicze publikacje szkoleniowe z zakresu kolejnictwa i drogownictwa

1951 - publikacje książkowe dotyczące kolejnictwa, dróg i mostów, pierwsze tytuły z dziedzin transportu samochodowego i lotniczego

1952 - pierwsze publikacje książkowe z zakresu ruchu drogowego i szkolenia kierowców oraz łączności (poczt i telegrafów), a także żeglugi (po włączeniu Wydawnictw Morskich do Wydawnictw Komunikacyjnych)

1957 - przekazanie tematyki żeglugowej z Wydawnictw Komunikacyjnych do Wydawnictwa Morskiego (1957-1992) z siedzibą w Gdyni, a potem w Gdańsku, powołanego do kontynuowania tematyki żeglugi morskiej

1958 - pierwsze publikacje dotyczące zastosowania tranzystorów w radiotechnice, magnetofonów i gramofonów

1959 - pierwsze publikacje z zakresu wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży

1958 - pierwsze publikacje dotyczące zastosowania tranzystorów

1964 - pierwsze publikacje poświęcone klimatyzacji wnętrza pojazdów mechanicznych

1973 - pierwsze publikacje dotyczące zastosowania układów scalonych

1977 - pierwsze publikacje z zakresu elektroniki samochodowej

1978 - pierwsza na rynku publikacja towarzysząca wylotowi Polaka w kosmos

1981 - pierwsze publikacje dotyczące zastosowania mikroprocesorów

1985 - pierwsze publikacje z zakresu optoelektroniki oraz komputerów osobistych

1988 - pierwsze publikacje informatyczne i dotyczące telefonii komórkowej

1999 - pierwsze publikacje z zakresu nawigacji satelitarnej

2000 - pierwsze publikacje dotyczące mechatroniki motoryzacyjnej

2008 - pierwsze publikacje poświęcone odnawialnym źródłom energii i ich wykorzystaniu oraz sieciom transmisji danych w pojazdach

2008 - pierwsze publikacje elektroniczne dostępne w sieci Internet

2009 - pierwszy podręcznik zawodowy dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej

2010 - pierwsze publikacje opisujące napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne w pojazdach

2014 - pierwsze publikacje dotyczące ekomobilnych systemów transportowych

2021 - pierwsze publikacje z zakresu zrównoważonej mobilności i wdrażania technologii wodorowych w transporcie

 

Statystyka historyczna WKŁ

1949 - pięć tytułów o łącznej objętości 26 ark. w nakładzie 43 tys. egz.

1956 - tysięczny tytuł WK i milion łącznego rocznego nakładu książek

1966 - pięciotysięczna publikacja książkowa WKŁ

1979 - przekroczenie granicy (w łącznym nakładzie) 100 mln egz. wydanych książek

2004 - dziesięć tysięcy tytułów książek WKŁ, łączny nakład 145 mln egz.

2019 - jedenaście tysięcy tytułów książek WKŁ w łącznym nakładzie 146 mln egz.

  

Z archiwum WKŁ - prezentacja

Publikacje motoryzacyjne WKŁ na przestrzeni siedmiu dekad - prezentacja