Wydawnictwa Komunikacji i Łączności działają nieprzerwanie od 1949 r. Przez dziesięciolecia forma działalności przedsiębiorstwa ulegała zmianom − od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1949−1950) przez przedsiębiorstwo państwowe (1951−1993) ponownie do spółki prawa handlowego (od 1994 do dziś). Efektem naszej działalności edytorskiej jest wydanie 11 tysięcy tytułów książek w łącznym nakładzie 146 milionów egzemplarzy. Przez cały czas pozostaliśmy wierni tematyce transportu i łączności.

„Technika idzie naprzód, nie pozostawaj w tyle” − inspirowani tą dewizą promujemy i upowszechniamy nowe kierunki oraz rozwiązania w nauce i technice. Upamiętniamy także chlubny dorobek polskiej myśli technicznej naszych konstruktorów i wynalazców. Wydajemy również praktyczne poradniki techniczne oraz podręczniki zawodowe, w tym wykorzystywane do kształcenia w różnych zawodach na podstawie dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Techniczny profil jest wyróżnikiem publikacji WKŁ na rynku wydawniczym. Na naszych książkach wychowało się i wykształciło kilka pokoleń Polaków. Wielu z nich zostało znakomitymi  naukowcami, dydaktykami, twórcami techniki, wybitnymi konstruktorami, wreszcie autorami kolejnych poczytnych publikacji. Udostępniliśmy też polskim Czytelnikom setki wartościowych książek z zakresu transportu i łączności tłumaczonych z języków  obcych. Wiele publikacji WKŁ powędrowało w świat po przetłumaczeniu na języki obce.

Wszystkim Czytelnikom jesteśmy ogromnie wdzięczni za zainteresowanie naszymi publikacjami oraz liczne wyrazy sympatii i cenne uwagi. Traktujemy je jako swoisty mandat zaufania, którego nie zawiedziemy w przyszłości.
.

"Z techniką za pan brat ponad 70 lat" to hasło przewodnie naszej działalności.
 
Naszą aktywność systematycznie doceniano, przyznając wiele nagród i wyróżnień, z których najcenniejszymi są:
● nagroda specjalna Ministra Infrastruktury za 55-letnią twórczą działalność wydawniczą, zwłaszcza dotyczącą budownictwa mostowego, drogowego i kolejowego, uzyskana w marcu 2005 roku;
● wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy", przyznane w 2009 roku z okazji 60-lecia działalności edytorskiej.

.

Na forum branży nasza firma jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Książki od początku jej istnienia.
.

Ważniejsze daty w historii WKŁ
1949 - utworzenie z inicjatywy resortu komunikacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wydawnictwa Komunikacyjne
1951 - przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wydawnictwa Komunikacyjne
w Przedsiębiorstwo Państwowe Wydawnictwa Komunikacyjne podległe Ministerstwu Komunikacji
1952 - przekształcenie PP Wydawnictwa Komunikacyjne w przedsiębiorstwo międzyresortowe podporządkowane początkowo Centralnemu Urzędowi Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, a następnie Ministerstwu Kultury
1961 - zmiana nazwy (zgodnie z zakresem działalności) z PP Wydawnictwa Komunikacyjne na PP Wydawnictwa Komunikacji i Łączności oraz znaku firmowego (na aktualny do dzisiaj)
1994 - przekształcenie PP Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w Wydawnictwa Komunikacji i Łączności sp. z o.o.
.

Rozwój tematyki publikacji WKŁ
1949 - pomocnicze publikacje szkoleniowe z zakresu kolejnictwa i drogownictwa
1951 - publikacje książkowe z zakresu kolejnictwa, dróg i mostów, pierwsze tytuły dotyczące transportu samochodowego i lotniczego
1952 - pierwsze publikacje książkowe z zakresu ruchu drogowego i szkolenia kierowców oraz łączności (poczt i telegrafów), a także żeglugi (po włączeniu Wydawnictw Morskich do Wydawnictw Komunikacyjnych)
1957 - przekazanie tematyki żeglugowej z Wydawnictw Komunikacyjnych do Wydawnictw Morskich powołanych do kontynuowania swej działalności
1959 - pierwsze publikacje "wychowania komunikacyjnego" dla dzieci i młodzieży
1978 - pierwsza na rynku publikacja towarzysząca wylotowi Polaka w kosmos
1985 - pierwsze publikacje z zakresu optoelektroniki oraz komputerów osobistych
1988 - pierwsze publikacje informatyczne
1989 - pierwsze publikacje z zakresu elektroniki samochodowej
1998 - pierwsze publikacje dotyczące telefonii komórkowej
1999 - pierwsze publikacje z zakresu nawigacji satelitarnej oraz nowatorski (modułowy) program szkolenia zawodowego (z zestawem materiałów nauczania) zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej
2000 - pierwsze publikacje dotyczące mechatroniki motoryzacyjnej
2008 - pierwsze publikacje elektroniczne dostępne w sieci Internet
2009 - pierwszy podręcznik zawodowy zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej
2014 - pierwsze publikacje z zakresu ekomobilnych systemów transportowych
.

Statystyka historyczna WKŁ
1949 - pięć tytułów o łącznej objętości 26 ark. w nakładzie 43 tys. egz.
1956 - tysięczny tytuł WK i milion łącznego rocznego nakładu książek
1966 - pięciotysięczna publikacja książkowa WKŁ
1979 - przekroczenie granicy (w łącznym nakładzie) 100 mln egz. wydanych książek
2004 - dziesięć tysięcy tytułów książek WKŁ, łączny nakład 145 mln egz.
2019 - jedenaście tysięcy tytułów książek WKŁ w łącznym nakładzie 146 mln egz.

*

Z archiwum WKŁ - prezentacja

Publikacje motoryzacyjne WKŁ na przestrzeni siedmiu dekad - prezentacja