Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1 Podstawa programowa 2017/2019

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Podstawa programowa 2017/2019

Autor: Boś Piotr , Karkut Krzysztof , Warżołek Piotr

ISBN: 978-83-206-1991-1

Wydanie: 1/2018
Format: B5
Liczba stron: 408
Liczba ilustracji: 295
Liczba tabel: 30
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Polecam: 61

Opis

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony obsługiwaniu i diagnozowaniu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim obsługiwanie i diagnozowanie układów zasilania elektrycznego, układów rozruchowych, czujników i elementów wykonawczych silnika, układów zapłonowych, cyfrowych magistrali informatycznych, zestawu wskaźników, czujników płynów eksploatacyjnych, wybranych zespołów oraz układów bezpieczeństwa czynnego i biernego, układów oświetlenia, układów zabezpieczających przed kradzieżą, napędów hybrydowych, jak również sterowników samochodowych. W podręczniku zamieszczono 115 ćwiczeń zawierających dokładny opis czynności, których wykonanie umożliwia nabycie praktycznych umiejętności diagnostycznych przez uczniów. Na końcu każdego rozdziału zawarto pytania kontrolne i polecenia, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.27.14./2018.
Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji
MOT.02.
Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wprowadzenie     7
  1     Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi    9
  1.1   Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki  9
  1.2   Zasady bezpiecznej pracy podczas diagnozowania i naprawy układów elektrycznych i  elektronicznych 10
  1.3   Sposoby udzielania pomocy osobom porażonym prądem 12
  1.4   Pytania kontrolne i polecenia 14
  2     Podstawy obsługi przyrządów pomiarowych 15
  2.1   Podstawowe wiadomości z miernictwa elektrycznego  15
  2.2   Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą multimetru  16
  2.3   Pomiary rezystancji i test ciągłości obwodu za pomocą multimetru 17
  2.4   Pomiary napięcia za pomocą multimetru  20
  2.5   Pomiary natężenia prądu za pomocą multimetru i amperomierza cęgowego 22
  2.6   Pomiary za pomocą oscyloskopu 24
  2.7   Pytania kontrolne i polecenia 37
  3     Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych  38
  3.1   Elementy składowe instalacji elektrycznej  38
  3.2   Schematy instalacji elektrycznej  40
  3.3   Rodzaje zabezpieczeń w instalacji elektrycznej pojazdu 50
  3.4   Przekaźniki samochodowe 53
  3.5   Kontaktrony 58
  3.6   Pytania kontrolne i polecenia 60
  4     Diagnozowanie układów zasilania elektrycznego 61
  4.1   Budowa akumulatora  61
  4.2   Diagnozowanie akumulatora 64
  4.3   Pomiar prądu upływu z akumulatora 76
  4.4   Alternator 78
  4.5   Diagnozowanie alternatora i regulatora napięcia 83
  4.6   Pytania kontrolne i polecenia 97
  5     Diagnozowanie układów rozruchowych 98
  5.1   Zasada działania układu rozruchowego  98
  5.2   Usterki oraz diagnozowanie rozrusznika  101
  5.3   Budowa i działanie układów start-stop 110
  5.4   Diagnozowanie układu start-stop  112
  5.5   Układ wspomagania rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym 117
  5.6   Diagnozowanie układu wspomagania rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym 119
  5.7   Pytania kontrolne i polecenia 127
  6     Diagnozowanie czujników i elementów wykonawczych silnika 128
  6.1   Systemy diagnostyki pokładowej OBD  128
  6.2   Schemat wykrywania usterek  130
  6.3   Wprowadzenie do diagnozowania podstawowych czujników i elementów wykonawczych silnika  138
  6.4   Diagnozowanie czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego oraz czujnika położenia wałka rozrządu  139
  6.5   Diagnozowanie czujników temperatury  153
  6.6   Diagnozowanie przepływomierzy powietrza 155
  6.7   Diagnozowanie czujników ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym oraz ciśnienia doładowania 168
  6.8   Diagnozowanie sond lambda (czujników tlenu w spalinach)  172
  6.9   Diagnozowanie czujnika zapełnienia filtru cząstek stałych  183
  6.10  Diagnozowanie czujnika położenia pedału przyspieszenia i czujnika położenia przepustnicy 1856
  6.11  Diagnozowanie wtryskiwaczy paliwa  192
  6.12  Diagnozowanie zaworu recyrkulacji spalin 204
  6.13  Diagnozowanie elementów układów regulacji biegu jałowego  211
  6.14  Diagnozowanie zaworu odprowadzania par paliwa  218
  6.15  Diagnozowanie wentylatorów układu chłodzenia silnika 221
  6.16  Pytania kontrolne i polecenia 225
  7     Diagnozowanie układów zapłonowych 227
  7.1   Wiadomości wstępne  227
  7.2   Metody diagnozowania układów zapłonowych 228
  7.3   Pomiary odstępu elektrod świec zapłonowych i rezystancji przewodów zapłonowych 229
  7.4   Diagnozowani cewek zapłonowych za pomocą  multimetru i oscyloskopu 231
  7.5   Diagnozowanie czujników spalania stukowego  247
  7.6   Sprawdzanie kąta wyprzedzenia zapłonu oraz działania regulatorów odśrodkowego i podciśnieniowego 250
  7.7   Diagnozowanie czujników układu zapłonowego (magnetoindukcyjnego i hallotronowego) 254
  7.8   Pomiary prądu w obwodzie pierwotnym układu zapłonowego  256
  7.9   Pytania kontrolne i polecenia 258
  8     Diagnozowanie cyfrowych magistrali informatycznych oraz zestawu wskaźników 259
  8.1   Cyfrowe magistrale informatyczne  259
  8.2   Diagnozowanie magistrali CAN 265
  8.3   Diagnozowanie magistrali LIN 272
  8.4   Diagnozowanie zestawu wskaźników  275
  8.5   Pytania kontrolne i polecenia 282
  9     Diagnozowanie czujników płynów eksploatacyjnych  283
  9.1   Rodzaje czujników płynów eksploatacyjnych  283
  9.2   Diagnozowanie czujnika temperatury cieczy chłodzącej 285
  9.3   Diagnozowanie czujników poziomu cieczy chłodzącej i poziomu płynu spryskiwaczy 288
  9.4   Diagnozowanie czujnika ciśnienia oleju 291
  9.5   Diagnozowanie czujnika poziomu i jakości oleju 293
  9.6   Diagnozowanie czujnika poziomu paliwa 295
  9.7   Diagnozowanie czujnika poziomu płynu hamulcowego 298
  9.8   Pytania kontrolne i polecenia  300
  10    Diagnozowanie wybranych zespołów oraz układów bezpieczeństwa czynnego i biernego 301
  10.1  Diagnozowanie układów ABS, ASR i ESP 301
  10.2  Diagnozowanie czujników prędkości obrotowej kół 304
  10.3  Diagnozowanie hallotronowego czujnika prędkości pojazdu 310
  10.4  Diagnozowanie czujników kąta obrotu koła kierownicy 311
  10.5  Diagnozowanie czujników przyspieszeń wzdłużnego i poprzecznego pojazdu 314
  10.6  Diagnozowanie układu poduszek gazowych i napinaczy pasów bezpieczeństwa 315
  10.7  Diagnozowanie czujników ciśnienia w  ogumieniu 324
  10.8  Diagnozowanie układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wnętrza pojazdu 328
  10.9  Diagnozowanie układu wycieraczek i spryskiwaczy szyb 338
  10.10 Pytania kontrolne i polecenia  343
  11    Diagnozowanie układów oświetlenia pojazdów samochodowych  344
  11.1  Wiadomości wstępne 344
  11.2  Oznaczenia świateł  345
  11.3  Kontrola wstępna świateł 346
  11.4  Szczegółowe diagnozowanie obwodów oświetlenia  353
  11.5  Pytania kontrolne i polecenia 356
  12    Diagnozowanie układów zabezpieczających przed kradzieżą 357
  12.1  Urządzenia układów zabezpieczających przed kradzieżą 357
  12.2  Diagnozowanie zamka centralnego 360
  12.3  Diagnozowanie immobilizera 364
  12.4  Diagnozowanie instalacji alarmowej 366
  12.5  Pytania kontrolne i polecenia 369
  13    Diagnozowanie napędów hybrydowych 370
  13.1  Rodzaje hybrydowych układów napędowych samochodów i ich właściwości  370
  13.2  Metody diagnozowania napędów hybrydowych  374
  13.3  Pytania kontrolne i polecenia  381

  14     Diagnozowanie sterowników samochodowych 382
  14.1  Budowa i działanie sterowników samochodowych 382
  14.2  Diagnozowanie sterowników 385
  14.3  Pomiar napięcia zasilania sterownika 386
  14.4  Pomiar napięcia zasilania czujników przez sterownik  388
  14.5  Sprawdzanie układu nadawczo-odbiorczego sterownika 390
  14.6  Sprawdzanie sygnałów sterujących elementami wykonawczymi 394
  14.7  Pytania kontrolne i polecenia  398
  15     Dokumentacja związana z diagnozowaniem pojazdu samochodowego 399
  15.1  Dokumentacja dotycząca przyjęcia pojazdu do naprawy 399
  15.2  Dokumentacja diagnozowania pojazdu 403
  15.3  Pytania kontrolne i polecenia 407
  Literatura
    408
Liczba szt.

Cena: 73.50 zł

Książki autora

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Podstawa programowa 2017/2019
Boś Piotr , Karkut Krzysztof , Warżołek Piotr
73.50 zł
Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Ilustracje dla nauczycieli
Boś Piotr , Karkut Krzysztof , Warżołek Piotr
Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 2 Ilustracje dla nauczycieli
Warżołek Piotr , Karkut Krzysztof , Boś Piotr
Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz.2
Podstawa programowa 2017/2019
Warżołek Piotr , Karkut Krzysztof , Boś Piotr
65.00 zł
Podstawy budowy maszyn
Podstawa programowa 2017
Praca zbiorowa, Boś Piotr , Sitarz Sławomir
75.00 zł
Podstawy budowy maszyn
Podstawa programowa 2019 (poprzednio Podstawy konstrukcji maszyn)
Praca zbiorowa, Boś Piotr , Sitarz Sławomir
95.00 zł