Podstawy budowy silników

Podstawy budowy silników

Autor: Luft Sławomir

ISBN: 978-83-206-2000-9

Wydanie: 3 dodruk
Format: B5
Liczba stron: 368
Liczba ilustracji: 354
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: miękka

Polecam: 93

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Podręcznik opisujący ogólną budowę głównych zespołów i układów silników pojazdów samochodowych. Część 1 zawiera teorię budowy tłokowych silników spalinowych, obejmującą m.in. zasadę działania, obiegi cieplne, parametry i podstawowe charakterystyki, tworzenie mieszanki i spalanie, toksyczność spalin, rozrząd, doładowanie, obliczanie głównych wymiarów, mechanikę układu korbowego. Część 2 stanowi przegląd rozwiązań konstrukcyjnych głównych zespołów i układów silników spalinowych – kadłubów i głowic oraz układów tłokowo-korbowego, rozrządu, zasilania, dolotowych i wylotowych, chłodzenia, smarowania i zapłonowych, a także urządzeń rozruchowych i rozwiązań silników niekonwencjonalnych. Treść uwzględnia najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, np. sterowane elektronicznie silniki o wtrysku bezpośrednim i układy zmiennych faz rozrządu oraz wzniosów zaworów.
Odbiorcy podręcznika: studenci wyższych uczelni studiujący na kierunkach związanych z pojazdami samochodowymi i silnikami spalinowymi.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10
  Przedmowa 12
  CZĘŚĆ I. TEORIA
  Rozdział 1. Klasyfikacja i zasada działania silników 17
  1.1. Klasyfikacja ogólna 17
  1.2. Zasada działania silnika czterosuwowego 18
  1.3. Zasada działania silnika dwusuwowego 20
  1.4. Porównanie podstawowych cech silników dwu i czterosuwowych 21
  Rozdział 2. Paliwa 23
  2.1. Wprowadzenie 23
  2.2. Podstawowe własności paliw 23
  2.3. Wybrane paliwa ciekłe 26
  2.4. Wybrane paliwa gazowe 27
  Rozdział 3. Obiegi cieplne 29
  3.1. Wprowadzenie 29
  3.2. Obiegi teoretyczne 30
  3.2.1. Obieg Otta 30
  3.2.2. Obieg Diesla 31
  3.2.3. Obieg Sabatheugo 33
  3.3. Obiegi rzeczywiste 33
  Rozdział 4. Wskaźniki pracy silnika 37
  4.1. Prędkość obrotowa 37
  4.2. Moment obrotowy 38
  4.3. Moc 38
  4.4. Średnie ciśnienia obiegu 39
  4.5. Sprawność 41
  4.6. Zużycie paliwa 42
  4.7. Średnia prędkość tłoka 42
  4.8. Objętościowy wskaźnik mocy 43
  4.9. Zależności między podstawowymi wskaźnikami 43
  Rozdział 5. Podstawowe charakterystyki silników 45
  5.1. Wprowadzenie 45
  5.2. Charakterystyki prędkościowe 45
  5.3. Charakterystyki obciążeniowe 47
  5.4. Charakterystyki regulacyjne 49
  5.5. Charakterystyki ogólne 49
  Rozdział 6. Spalanie 51
  6.1. Wprowadzenie 51
  6.2. Spalanie w silnikach ZI 52
  6.2.1. Przebieg spalania i rodzaje komór spalania w silnikach ZI 52
  6.2.2. Tworzenie i spalanie mieszanki jednorodnej 54
  6.2.3. Tworzenie i spalanie mieszanki uwarstwionej 57
  6.3. Spalanie w silnikach ZS 61
  6.3.1. Tworzenie mieszanki palnej i okresy procesu spalania 61
  6.3.2. Klasyfikacja komór spalania w silnikach ZS 63
  Rozdział 7. Toksyczność spalin 70
  7.1. Podstawowe informacje o składzie spalin 70
  7.2. Przyczyny powstawania związków toksycznych w spalinach 71
  7.3. Sposoby ograniczenia emisji głównych związków toksycznych 72
  Rozdział 8. Wymiana ładunku 74
  8.1. Wprowadzenie 74
  8.2. Wymiana ładunku w silnikach czterosuwowych 74
  8.3. Wymiana ładunku w silnikach dwusuwowych 79
  Rozdział 9. Doładowanie 82
  9.1. Wiadomości ogólne 82
  9.2. Doładowanie silników ZS 87
  9.3. Doładowanie silników ZI 88
  Rozdział 10. Podstawy projektowania silnika 91
  10.1. Obliczanie głównych wymiarów silnika 91
  10.2. Kinematyka układu tłokowo-korbowego 93
  10.3. Siły bezwładności w układzie tłokowo-korbowym 95
  10.4. Siły gazowe działające na układ tłokowo-korbowy 95
  10.5. Siły styczne w mechanizmie korbowym 95
  10.6. Wybrane zagadnienia wyrównoważania układu tłokowo-korbowego 97
  CZĘŚĆ II. BUDOWA
  Rozdział 11. Układy tłokowo-korbowe 103
  11.1. Wprowadzenie 103
  11.2. Rys historyczny 103
  11.2.1. Układy tłokowo-korbowe dwusuwowych silników ZI 103
  11.2.2. U kłady tłokowo-korbowe czterosuwowych silników ZI 105
  11.2.3. Układy tłokowo-korbowe czterosuwowych silników ZS 106
  11.3. Współczesne układy tłokowo-korbowe 107
  11.3.1. Tłoki 107
  11.3.2. Korbowody 119
  11.3.3. Wały korbowe 122
  11.3.4. Łożyska główne i korbowe wałów korbowych 126
  11.3.5. Koła zamachowe 128
  11.3.6. Tłumiki drgań skrętnych 128
  11.3.7. Dodatkowe sposoby wyrównoważania układu tłokowo-korbowego 129
  Rozdział 12. Układy rozrządu 132
  12.1. Wprowadzenie 132
  12.2. Rys historyczny 133
  12.2.1. Układy rozrządu silników czterosuwowych 133
  12.2.2. Układy rozrządu silników dwusuwowych 143
  12.3. Współczesne układy rozrządu 145
  12.3.1. Uwagi ogólne 145
  12.3.2. Układy rozrządu silników ZI 146
  12.3.3. Układy rozrządu silników ZS 152
  12.3.4. Wybrane elementy układów rozrządu 156
  12.3.5. Tendencje rozwoju układów rozrządu 163
  Rozdział 13. Kadłuby i głowice 168
  13.1. Wprowadzenie 168
  13.2. Rys historyczny 169
  13.3. Współczesne konstrukcje kadłubów i głowic 181
  13.3.1. Uwagi ogólne 181
  13.3.2. Kadłuby silników ZI 182
  13.3.3. Kadłuby silników ZS 188
  13.3.4. Głowice silników ZI 193
  13.3.5. Głowice silników ZS 195
  Rozdział 14. Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym 199
  14.1. Wprowadzenie 199
  14.2. Rys historyczny 200
  14.2.1. Gaźnik — odparowywacz 200
  14.2.2. Układy gaźnikowe mechaniczne i zelektronizowane 200
  14.2.3. Układy wtrysku paliwa do kolektora dolotowego sterowane mechanicznie 207
  14.3. Współczesne układy zasilania silników ZI 212
  14.3.1. Uwagi ogólne 212
  14.3.2. Układy wtrysku jednopunktowego sterowane elektronicznie 212
  14.3.3. Układy wielopunktowego wtrysku paliwa do kolektora dolotowego sterowane elektronicznie 215
  14.3.4. Układy bezpośredniego wtrysku benzyny do cylindra 218
  14.4. Zasilanie gazowe silników ZI 225
  Rozdział 15. Układy zasilania silników o zapłonie samoczynnym 233
  15.1. Wprowadzenie 233
  15.2. Rys historyczny 234
  15.2.1. Układy zasilania z rzędową pompą wtryskową 234
  15.2.2. Układy zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową 241
  15.2.3. Układy pompowtryskiwaczy sterowanych mechanicznie 243
  15.3. Współczesne układy zasilania silników ZS sterowane wlektronicznie 245
  15.3.1. Uwagi ogólne 245
  15.3.2. Układy zasilania z rozdzielaczową pompą wtryskową 247
  15.3.3. Układy zasilania z pompowtryskiwaczami 251
  15.3.4. Układy zasilania z indywidualnym zespołem pompy i wtryskiwacza 256
  15.3.5. Zasobnikowy układ zasilania 258
  Rozdział 16. Układy dolotowe i wylotowe 264
  16.1. Wprowadzenie 264
  16.2. Rys historyczny 265
  16.2.1. Układy dolotowe i wylotowe silników ZI 265
  16.2.2. Układy dolotowe i wylotowe silników ZS 269
  16.3. Współczesne układy dolotowe i wylotowe silników ZI 270
  16.3.1. Uwagi ogólne 270
  16.3.2. Układy dolotowe silników wolnossących 271
  16.3.3. Układy wylotowe silników wolnossących 273
  16.3.4. Recyrkulacja spalin w silnikach ZI 277
  16.3.5. Układy doładowania silników ZI 278
  16.4. Współczesne układy dolotowe i wylotowe doładowanych silników ZS 280
  16.4.1. Uwagi ogólne 280
  16.4.2. Układy dolotowe 281
  16.4.3. Układy wylotowe 283
  16.4.4. Recyrkulacja spalin w silnikach ZS 288
  Rozdział 17. Układy chłodzenia 290
  17.1. Wprowadzenie 290
  17.2. Rys historyczny 292
  17.2.1. Układ chłodzenia pośredniego 292
  17.2.2. Układ chłodzenia bezpośredniego 301
  17.3. Współczesne układy chłodzenia 307
  17.3.1. Uwagi ogólne 307
  17.3.2. Układy chłodzenia silników samochodów osobowych 308
  17.3.3. Układy chłodzenia silników samochodów ciężarowych 313
  Rozdział 18. Układy smarowania 318
  18.1. Wprowadzenie 318
  18.2. Rys historyczny 321
  18.2.1. Układy smarowania dwusuwowych silników ZI 321
  18.2.2. Układy smarowania czterosuwowych silników starszej generacji 323
  18.3. Współczesne układy smarowania 327
  18.3.1. Podstawowe obiegu oleju 327
  18.3.2. Podstawowe zespoły układu smarowania 330
  Rozdział 19. Układy zapłonowe 336
  19.1. Wprowadzenie 336
  19.2. Rys historyczny 336
  19.2.1. Iskrownikowe układy zapłonowe 336
  19.2.2. Akumulatorowe, przerywaczowe układy zapłonowe (klasyczne) 339
  19.3. Współczesne elektroniczne układy zapłonowe 343
  19.3.1. Bezprzerywaczowe układy rozdzielaczowe 343
  19.3.2. Bezprzerywaczowe układy bezrozdzielaczowe 346
  Rozdział 20. Urządzenia rozruchowe 349
  Rozdział 21. Doskonalenie konstrukcji silnika samochodowego 356
  Piśmiennictwo 361
   
Liczba szt.

Cena: 84.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł
Zasilanie i sterowanie silników
Kneba Zbigniew , Makowski Sławomir
54.60 zł
nakład wyczerpany
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
nakład wyczerpany
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
69.00 zł

Książki autora

Podstawy budowy silników
Luft Sławomir
84.00 zł