Samochody ciężarowe i autobusy

Samochody ciężarowe i autobusy

Autor: Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej

ISBN: 83-206-1625-5, 978-83-206-1625-5

Wydanie: 2, uaktualnione
Format: B5
Liczba stron: 328
Liczba ilustracji: 230
Liczba tabel: 27
Seria: Pojazdy samochodowe
Oprawa: twarda

Polecam: 1

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Podręcznik akademicki dotyczący budowy i funkcjonowania samochodów określanych mianem użytkowych, tj. samochodów ciężarowych, specjalnych, autobusów, oraz ich układów i zespołów. Opisano najważniejsze najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne charakterystyczne dla tej grupy pojazdów i decydujące o ich przydatności do przewozu ładunków i wykonywania określonych prac transportowych. Starannie dobrany, bogaty materiał ilustracyjny ułatwia zrozumienie omawianych zagadnień.
Książka jest przeznaczona dla studentów specjalności związanych z techniką samochodową i transportem, pracowników firm transportowych i ubezpieczeniowych, a także może być cenną pomocą w pracy zawodowej techników i inżynierów związanych z branżą motoryzacyjną.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści  Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów  10
  Od autorów  13
  Wstęp 14
   
  Rozdział 1.
  Ogólna charakterystyka samochodów użytkowych 17

  1.1. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania stawiane 
         samochodom użytkowym 17
  1.2. Ogólna budowa samochodów użytkowych 21
  1.3. Charakterystyka głównych zespołów 24
  1.4. Charakterystyka techniczna i właściwości ruchowe 26
  1.5. Ograniczenia techniczno-prawne dotyczące konstrukcji
         samochodów użytkowych 29
  1.5.1. Podstawowe wymagania 29
  1.5.2. Masa i wymiary 30
  1.5.3. Prędkość jazdy 31
  1.5.4. Hałas 31
  1.5.5. Zużycie paliwa, dopuszczalna emisja substancji
            szkodliwych w spalinach 32
  1.6. Kryteria i parametry oceny samochodów
          ciężarowych 33
  1.7. Rozwój samochodów użytkowych 35
  1.8. Transport kombinowany i bimodalny 37

  Rozdział 2.

  Układ napędowy 41

  2.1. Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego 41
  2.2. Silnik 45
  2.2.1. Charakterystyka ogólna 45
  2.2.2. Zalety turbodoładowania 48
  2.2.3. Elektroniczne sterowanie 50
  2.3. Sprzęgło 52
  2.3.1. Budowa i działanie tarczowego sprzęgła ciernego 52
  2.3.2. Sprzęgło hydrokinetyczne 56
  2.4. Skrzynia biegów 57
  2.4.1. Budowa i działanie mechanicznej skrzyni biegów 57
  2.4.2. Synchronizatory 63
  2.4.3. Mechanizmy zmiany biegów 64
  2.4.4. Automatyczne hydromechaniczne skrzynie biegów 66
  2.5. Przystawki dodatkowego odbioru mocy 70
  2.6. Wały napędowe 71
  2.7. Mosty napędowe 74
  2.7.1. Ogólna budowa i zadania mostu napędowego 74
  2.7.2. Przekładnia główna 75
  2.7.3. Mechanizm różnicowy 76
  2.7.4. Półosie napędowe 78
  2.7.5. Zwolnice 79
  2.8. Układy napędowe kilku osi jezdnych 80

  Rozdział 3.

  Układ jezdny i zawieszenie 84

  3.1. Charakterystyka techniczna 84
  3.2. Zawieszenia konwencjonalne i regulowane 85
  3.2.1. Zadania zawieszenia i charakterystyka sprężystości 85
  3.2.2. Klasyfikacja zawieszeń 89
  3.2.3. Resory piórowe 90
  3.2.4. Zawieszenia pneumatyczne 93
  3.2.5. Amortyzatory 95
  3.2.6. Stabilizatory 97
  3.2.7. Regulacja położenia nadwozia i sztywności
             zawieszenia 98
  3.3. Osie kół jezdnych IOO
  3.3.1. Budowa osi jezdnych 100
  3.3.2. Obciążenia osi kół jezdnych 102
  3.3.3. Łożyskowanie piasty kół jezdnych 103
  3.4. Układy o zmiennej liczbie osi jezdnych 104
  3.5. Koła ogumienie i obręcze 105
  3.5.1. Ogumienie 105
  3.5.2. Obręcz i tarcza koła 110
  3.5.3. Bieżnikowanie opon 111
  3.5.4. Układ centralnego pompowania kół jezdnych 111
  3.6. Układ centralnego smarowania 114

  Rozdział 4.

  Układy kierownicze 117

  4.1. Działanie układu kierowniczego. Charakterystyka techniczna 117
  4.2. Mechanizm kierowniczy i zwrotniczy 120
  4.2.1. Ogólna budowa układu kierowniczego 120
  4.2.2. Mechanizm kierowniczy 121
  4.2.3. Mechanizm zwrotniczy 123
  4.2.4. Kąty ustawienia kół kierowanych 124
  4.3. Mechanizmy wspomagające 125
  4.4. Skręt samochodów wieloosiowych i zespołu pojazdów 128
  4.4.1. Skręt samochodów wieloosiowych 128
  4.4.2. Skręt samochodu z przyczepą 129
  4.4.3. Skręt ciągnika siodłowego z naczepą 131

  Rozdział 5.

  Hamulce oraz hamowanie samochodów i przyczep 134

  5.1. Proces hamowania i zasady jego normowania 134
  5.1.1. Unormowania techniczno-prawne 134
   5.1.2. Siły hamowania i ich oddziaływanie na samochód 137
  5.2. Pneumatyczne układy uruchamiania hamulców 140
  5.2.1. Działanie układu pneumatycznego 140
  5.2.2. Budowa układu jedno- i dwuprzewodowego 140
  5.2.3. Główne elementy instalacji pneumatycznej 143
  5.2.4. Mechanizmy hamulcowe i siłowniki 145
  5.2.5. Układy hydropneumatyczne 149
  5.2.6. Układy elektropneumatyczne 150
  5.3. Układy regulacji siły hamowania 152
  5.3.1. Nacisk kół na drogę. Korektory siły hamowania 152
  5.3.2. Układy antypoślizgowe 154
  5.4. Hamulce silnikowe i zwalniacze 157
  5.4.1. Długotrwałe hamowanie 157
  5.4.2. Hamulce silnikowe 158
  5.4.3. Zwalniacze 160

  Rozdział 6.

  Rama i nadwozie 163

  6.1. Zadania i ogólna budowa ram 163
  6.2. Kompatybilność samochodów użytkowych z innym
          i pojazdami 167
   6.3. Klasyfikacja, przeznaczenie i wymagania względem
            nadwozi uożytkowych 170
  6.4. Nadwozia uniwersalne 174
  6.5. Nadwozia specjalizowane 176
  6.5.1. Samochody do przewozu samochodów i betonu 176
  6.5.2. Nadwozia do przewozu cieczy i gazów oraz materiałów
            sypkich 177
  6.5.3. Nadwozia izotermiczne i chłodnicze 181
  6.6. Mocowanie nadwozia do ramy 184

  Rozdział 7.

  Kabina kierowcy 186

  7.1. Klasyfikacja i wymiary kabin 186
  7.2. Ogólna budowa i wymagania dotyczące kabin 189
  7.3. Bezpieczeństwo osób w kabinie 191
  7.4. Ergonomia miejsca pracy kierowcy 193
  7.5. Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja oraz oczyszczanie
          powietrza w kabinie 197
  7.6. Zawieszenie kabin 201

  Rozdział 8.

  Wyposażenie elektryczne 204

  8.1. Ogólna budowa instalacji elektrycznej 204
  8.2. Akumulatory 205
  8.3. Rozrusznik i prądnica 206
  8.4. Oświetlenie 209
  8.5. Magistrale komunikacyjne 211

  Rozdział 9.

  Urządzenia ułatwiające załadunek i wyładunek 214

  9.1. Skrzynie samowyładowcze 214
  9.2. Żurawie samochodowe 218
  9.3. Nadwozia wymienne 221
  9.4. Hakowy i bramowy system nadwozi wymiennych 225
  9.5. Platformy załadowcze 227
  9.6. Mocowanie ładunków 229

  Rozdział 10.

  Samochody specjalne 232

  10.1. Podstawowe określenia 232
  10.2. Samochody komunalne 232
  10.2.1. Typowe wymagania 232
  10.2.2. Samochody do wywozu śmieci 234
  10.2.3. Samochody asenizacyjne 237
  10.2.4. Samochody z urządzeniami do oczyszczania 
              nawierzchni 238
  10.3. Samochody pożarnicze 242
  10.4. Pojazdy służb technicznych 246

  Rozdział 11.

  Samochody terenowe 251

  11.1. Przeznaczenie i klasyfikacja samochodów terenowych 251
  11.2. Charakterystyczne wymiary samochodu terenowego 253
  11.3. Przystosowanie do pokonywania terenu 256
  11.4. Wyposażenie i urządzenia specjalne 260

  Rozdział 12.

  Autobusy 264

  12.1. Klasyfikacja i wymagania stawiane autobusom 264
  12.2. Podwozie autobusu 268
  12.3. Nadwozie autobusu 273
  12.4. Mikrobusy 276
  12.5. Autobusy miejskie 276
  12.5.1. Ogólna charakterystyka autobusów miejskich 276
  12.5.2. Złącze przegubowe autobusu 279
  12.5.3. Alternatywne paliwa i układy napędowe do autobusów
              miejskich 281
  12.6. Autobusy międzymiastowe 283
  12.7. Autobusy turystyczne 284

  Rozdział 13.

  Przyczepy i naczepy 287

  13.1. Budowa i zastosowanie przyczep samochodowych 287
  13.2. Budowa i zastosowanie naczep samochodowych 290
  13.3. Urządzenia sprzęgające ciągniki z przyczepami
            i naczepami 294
  13.3.1. Podstawowe wymagania 294
  13.3.2. Urządzenia sprzęgające samochód z przyczepą 295
  13.3.3. Urządzenia sprzęgające ciągnik siodłowy
              z naczepą 299
  13.3.4. Krótki sprzęg 303

  Rozdział 14.
  Urządzenia do kontroli parametrów ruchu pojazdu 
  i pracy kierowcy. Monitoring 305

  14.1. Pokładowe systemy diagnostyczne 305
  14.2. Rejestracja parametrów ruchu pojazdu i działania
           kierowcy 306
  14.2.1. Właściwości i zakres działania systemów rejestracji
              danych 306
  14.2.2. Zintegrowane systemy informatyczne 307
  14.3. Ograniczenia czasu pracy kierowcy 309
  14.4. Tachografy 310
  14.5. Rejestratory danych wypadkowych 314
  14.6. Ogranicznik prędkości jazdy 315
  14.7. Monitoringi systemy nawigacji pojazdów 316

  Dodatek 1. Spełnienie wymagań normy Euro 4 - układ
  selektywnej redukcji katalitycznej SCR  319
  Dodatek 2. Tachografy cyfrowe  322
   
  Piśmiennictwo 325

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy budowy silników
Luft Sławomir
84.00 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł
Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów
Zając Mariusz
50.40 zł
Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji
Reimpell Jörnsen , Betzer Jürgen W.
57.75 zł
Oświetlenie
Demidowicz Ryszard
17.85 zł
Poradnik motocyklisty
Dmowski Rafał
56.00 zł

Książki autora

Mechanika ruchu
Prochowski Leon
Zapowiedź
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
68.25 zł
nakład wyczerpany
Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych
Prochowski Leon , Unarski Jan , Wach Wojciech , Wicher Jerzy
nakład wyczerpany
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
nakład wyczerpany
Samochody ciężarowe i autobusy
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł
Technika transportu ładunków
Prochowski Leon , Żuchowski Andrzej
79.00 zł