Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

Autor: Praca zbiorowa, red. Józef Judycki

ISBN: 978-83-206-1928-7

Wydanie: 1 / 2014
Format: 195x246 mm
Liczba stron: 452
Liczba ilustracji: 217
Liczba tabel: 226
Oprawa: miękka

Polecam: 59

Opis

Poradnik wyjaśniający zasady weryfikacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod obliczeń konstrukcji nawierzchni. W książce zawarto również porównanie katalogów typowych nawierzchni z Austrii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii z katalogiem polskim.
Odbiorcy: inżynierowie-projektanci dróg, pracownicy służb utrzymania dróg oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni o specjalności budowa i utrzymanie dróg.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Zespół autorski 6
  Przedmowa 7
  1. Wprowadzenie 9
  1.1. Wstęp 9
  1.2. Przegląd historyczny polskich katalogów konstrukcji nawierzchni 14
  2. Schemat i terminologia warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz ulepszonego podłoża 18
  2.1. Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych 18
  2.2. Propozycja zmian terminologii drogowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz jej zastosowanie w nowym katalogu 31
  2.3. Podsumowanie 41
  Bibliografia do rozdziału 2 42
  3. Porównanie wybranych europejskich katalogów typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 43
  3.1. Wprowadzenie 43
  3.2. Dane ogólne o katalogach 43
  3.3. Nawierzchnie wybrane do porównania 49
  3.4. Różnice występujące w nawierzchniach katalogowych 54
  3.5. Porównanie konstrukcji nawierzchni o podbudowach zasadniczych z kruszywa łamanego niezwiązanego 59
  3.6. Porównanie konstrukcji nawierzchni o podbudowach asfalowych ułożonych bezpośrednio na wzmocnionym podłożu 64
  3.7. Porównanie konstrukcji nawierzchni o podbudowach zasadniczych z chudego betonu i związanych spoiwem hydraulicznym 65
  3.8. Porównanie konstrukcji nawierzchni na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem lub innym spoiwem hydraulicznym 67
  3.9. Wnioski 69
  Bibliografia do rozdziału 3 71
  4. Ruch projektowy 72
  4.1. Wprowadzenie 72
  4.2. Przegląd metod określania ruchu projektowego w Polsce i w innych krajach 73
  4.3. Podstawowe założenia dotyczące metody obliczania ruchu projektowego 87
  4.4. Analiza wyników pomiarów obciążenia nawierzchni ze stacji automatycznego ważenia pojazdów ruchu 93
  4.5. Określenie współczynników przeliczeniowych pojazdów ciężkich 115
  4.6. Określenie metody obliczania ruchu projektowego do wymiarowania nawierzchni podatnych i półsztywnych 149
  4.7. Porównanie przyjętej metody określania ruchu projektowego w Polsce z metodami w innych krajach 159
  4.8. Podsumowanie 162
  Bibliografia do rozdziału 4 163
  5. Ulepszone podłoże gruntowe i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni 165
  5.1. Wprowadzenie 165
  5.2. Wzmocnienie podłoża gruntowego nawierzchni wg katalogu z 1997 roku 166
  5.3. Projektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego nawierzchni wg zasad obowiązujących w Niemczech  172
  5.4. Projektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego nawierzchni wg zasad obowiązujących w Wielkiej Brytanii 180
  5.5. Projektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego nawierzchni wg zasad obowiązujących we Francji 199
  5.6. Projektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego wg zasad obowiązujących w Hiszpanii 210
  5.7. Opracowanie zasad projektowania warstwy ulepszonego podłoża gruntowego i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni do nowego katalogu 218
  Bibliografia do rozdziału 5 248
  6. Analiza kryteriów zmęczeniowych do opracowania nowego katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 250
  6.1. Wprowadzenie 250
  6.2. Opis kryteriów użytych w nowej mechanistyczno-empirycznej metodzie projektowania nawierzchni AASHTO 2004 254
  6.3. Opis kryteriów użytych we francuskiej metodzie projektowania konstrukcji nawierzchni 277
  6.4. Podsumowanie 302
  Bibliografia do rozdziału 6 303
  7. Określenie temperatury ekwiwalentnej do projektowania konstrukcji nawierzchni w Polsce 305
  7.1. Cel przeprowadzonej analizy 305
  7.2. Zebranie i analiza danych meteorologicznych 306
  7.3. Zastosowane procedury obliczania temperatury ekwiwalentnej 312
  7.4. Wyniki obliczeń temperatury ekwiwalentnej z wykorzystaniem kryteriów zmęczeniowych Instytutu Asfaltowego 317
  7.5. Obliczanie temperatury ekwiwalentnej wg metody Shella 328
  7.6. Obliczanie temperatury ekwiwalentnej wg metody francuskiej 330
  7.7. Wyniki obliczeń temperatury równoważnej ze względu na zmęczenie wykonane przez IBDiM 332
  7.8. Wyniki obliczeń temperatury równoważnej ze względu na deformacje trwałe wykonane przez IBDiM 333
  7.9. Podsumowanie analiz dotyczących temperatury ekwiwalentnej 335
  Bibliografia do rozdziału 7 336
  8. Materiały stosowane w Polsce w konstrukcjach nawierzchni podatnych i półsztywnych 337
  8.1. Wprowadzenie 337
  8.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe 338
  8.3. Lepiszcza asfaltowe 352
  8.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wybrane do katalogu z 2012 roku 355
  8.5. Warstwy z materiałów niezwiązanych 356
  8.6. Mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi 367
  8.7. Mieszanki w technologii recyklingu na zimno 386
  Bibliografia do rozdziału 8
  9. Metody zapobiegania powstawaniu spękań odbitych 389
  9.1. Przyczyny powstawania i czynniki wpływające na spękania odbite w nawierzchniach drogowych 389 9.2. Przyczyny powstawania i czynniki wpływające na spękania poprzeczne w podbudowach związanych spoiwem 390
  9.3. Wpływ technologii wykonania na powstawanie spękań w podbudowach związanych spoiwem 391
  9.4. Celowa inicjacja spękań w podbudowach związanych cementem 395
  9.5. Warstwy pośrednie 404
  9.6. Podsumowanie 407
  Bibliografia do rozdziału 9 408
  10. Obliczenia górnych warstw konstrukcji nawierzchni 410
  10.1. Metodyka obliczeniowa 410
  10.2. Założenia projektowe 414
  10.3. Analiza tolerancji wykonawczych i zapas bezpieczeństwa 414
  10.4. Stałe materiałowe górnych warstw konstrukcji nawierzchni 418
  10.5. Wyniki obliczeń i analiza 422
  10.6. Porównanie założeń przyjętych w obliczeniach do nowego katalogu i do katalogu z 1997 roku 439
  10.7. Ostateczne konstrukcje górnych warstw nawierzchni przyjęte do nowego katalogu 439
  Bibliografia do rozdziału 10 447
  11. Indywidualne projektowanie nawierzchni 448
  11.1. Wstęp 448
  11.2. Projektowanie indywidualne 448
  11.3. Wskazania do projektowania indywidualnego nawierzchni 450
  11.4. Podsumowanie 451
  Bibliografia do rozdziału 11 451

  O autorach / z książki


  Zespól autorski
  Redakcja naukowa Józef Judycki
  Przedmowa Józef Judycki
  1. Wprowadzenie Józef Judycki, Mariusz Jaczewski
  2. Schemat i terminologia warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz ulepszonego podłoża Józef Judycki, Piotr Jaskuła, Marek Pszczoła, Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki
   3. Porównanie wybranych europejskich katalogów typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Józef Judycki
  4. Ruch projektowy Dawid Ryś, Józef Judycki, Piotr Jaskuła
  5. Ulepszone podłoże gruntowe i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni  Marek Pszczoła, Jacek Alenowicz, Mariusz Jaczewski, Marcin Stienss, Józef Judycki
  6. Analiza kryteriów zmęczeniowych do opracowania nowego katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Józef Judycki, Mariusz Jaczewski
  7. Określenie temperatury ekwiwalentnej do projektowania konstrukcji nawierzchni w Polsce Marek Pszczoła, Dawid Ryś, Józef Judycki, Mariusz Jaczewski
  8. Materiały stosowane w Polsce w konstrukcjach nawierzchni podatnych i półsztywnych Bohdan Dołżycki, Piotr Jaskuła
  9. Metody zapobiegania powstawaniu spękań odbitych Jacek Alenowicz
  10. Obliczenia górnych warstw konstrukcji nawierzchni Piotr Jaskuła, Józef Judycki
  11. Indywidualne projektowanie nawierzchni Bohdan Dołżycki, Józef Judycki, Piotr Jaskuła
Liczba szt.

Cena: 115.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna
59.00 zł
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Głażewski Marian , Nowocień Eugeniusz , Piechowicz Konrad
72.45 zł
Technologia warstw asfaltowych
Błażejowski Krzysztof , Styk Stanisław
78.75 zł
Zarys geotechniki
Wiłun Zenon
79.00 zł
Asfalty drogowe
Gaweł Irena , Kalabińska Maria , Piłat Jerzy
69.00 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł

Książki autora

Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
115.00 zł