Klienci, którzy kupili książkę Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych interesowali się również


Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna
59.00 zł
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Głażewski Marian , Nowocień Eugeniusz , Piechowicz Konrad
72.45 zł
Technologia warstw asfaltowych
Błażejowski Krzysztof , Styk Stanisław
78.75 zł
Zarys geotechniki
Wiłun Zenon
79.00 zł
Asfalty drogowe
Gaweł Irena , Kalabińska Maria , Piłat Jerzy
69.00 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
84.00 zł
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
73.50 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
nakład wyczerpany
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Siemińska-Lewandowska Anna
59.00 zł
Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie
Jastrzębska Grażyna
63.00 zł
Czujniki
Gajek Andrzej , Juda Zdzisław
53.55 zł