Anteny o sterowanej wiązce w technice radarowej

Anteny o sterowanej wiązce w technice radarowej

Autor: Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Zieniutycz

ISBN: 978-83-206-1844-0

Wydanie: 1 / 2012
Format: B5
Liczba stron: 228
Liczba ilustracji: 226
Liczba tabel: 20
Oprawa: miękka

Polecam: 42

Opis

W książce przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu anten o sterowanej wiązce realizowanych na powierzchniach płaskich i cylindrycznych. Omówiono podstawowe problemy teorii i praktyki tworzenia szyków antenowych i ich elementów składowych, takich jak: promienniki elementarne, szerokopasmowe sprzęgacze, przesuwniki fazy oraz skrzyżowania linii mikropaskowych. Zaprezentowano również metodykę projektowania modułu nadawczo-odbiorczego, stanowiącego podstawowy element szyku fazowego z zasilaniem rozproszonym.
Monografia  z cyklu: Współczesne technologie radarowe jest przede wszystkim adresowana do inżynierów-projektantów systemów radarowych, ale każdy inżynier specjalizujący się w technice bardzo wysokich częstotliwości znajdzie w niej omówienie interesujących go zagadnień.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wykaz autorów 5
  Wykaz ważniejszych skrótów 6
  Wykaz ważniejszych oznaczeń 8
  Przedmowa 9
  Wprowadzenie 13
  1. Szyki antenowe w zastosowaniach militarnych i cywilnych 15
  1.1 Wstęp 15
  1.2 Szyki antenowe realizowane na powierzchniach płaskich oraz cylindrycznych - podstawy teoretyczne 17
  1.3 Przegląd wybranych problemów analizy i projektowania szyków antenowych 29
  1.4 Przykładowe aplikacje szyków antenowych 42
  Literatura 47
  2. Promienniki w szykach antenowych 48
  2.1 Wstęp 48
  2.2 Promienniki planarne do systemu IFF 53
  2.2.1 Mikropaskowy promiennik prostokątny o zredukowanych
  wymiarach poprzecznych 54
  2.2.2 Dipole planarne dla systemów IFF/SSR 64
  2.3 Promienniki planarne o poszerzonym paśmie pracy 74
  2.3.1 Mikropaskowy promiennik prostokątny o zredukowanych wymiarach poprzecznych 74
  2.3.2 Promienniki dipolowe 77
  2.4 Promienniki szerokopasmowe 84
  2.4.1 Szerokopasmowe anteny tubowe oraz ich szyki cylindryczne 84
  2.4.2 Dipol pętlowy dla technologii UWB 91
  2.5 Analiza efektów sprzężeń pomiędzy promiennikami konforemnymi zrealizowanymi na powierzchni bocznej walca 96
  2.5.1 Wstęp 96
  2.5.2 Przegląd metod analizy anten konforemnych 99
  2.5.3 Sprzężenie wzajemne promienników szczelinowych umieszczonych na powierzchni bocznej walca przybliżenie UTD-MoM 103
  2.5.4 Charakterystyki promieniowania szyków anten szczelinowych umieszczonych na powierzchni bocznej walca z uwzględnieniem sprzężeń wzajemnych 108
  2.5.5 Admitancja wzajemna układu szczelin prostokątnych 115
  2.5.6 Wielorodzajowa macierz sprzężeń dla układu szczelin prostokątnych 119
  2.5.7 Wyniki obliczeń numerycznych 124
  Literatura 126
  3. Szyki fazowane z zasilaniem centralnym  - układy formowania wiązki i ich elementy 133
  3.1 Wstęp 133
  3.2 Układy formowania wiązki 133
  3.3 Elementy układów formowania wiązki 142
  3.3.1 Szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe w technologii wielowarstwowej 142
  3.3.2 Układy czterowrotowe - skrzyżowania linii mikropaskowych 166
  3.3.3 Przesuwniki fazy realizowane w technologii mikropaskowej 171
  Literatura 185
  4. Szyki fazowane z zasilaniem rozproszonym 189
  4.1 Wstęp 189
  4.2 Moduły Nadawczo-Odbiorcze oraz opis ich podstawowych elementów składowych 191
  4.2.1 Architektury i zasada działania modułów N/O 191
  4.2.2 Ograniczniki 193
  4.2.3 Wzmacniacz niskoszumny 197
  4.2.4 Wzmacniacz nadawczy 199
  4.3 Studium przypadku - moduł N/O na pasmo X 204
  4.3.1 Założenia projektowe 204
  4.3.2 Przesuwnik fazy 205
  4.3.3 Przełącznik N/O 206
  4.3.4 Cyrkulator 206
  4.3.5 Wzmacniacz nadawczy 208
  4.3.6 Mikrofalowy ogranicznik diodowy 215
  4.3.7 Wzmacniacz niskoszumny 219
  4.3.8 Podsumowanie 222
  Literatura 224
  Skorowidz 226
   
Liczba szt.

Cena: 35.70 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Mikrofale. Układy i systemy
Szóstka Jarosław
46.20 zł
Daewoo FSO Lanos
Bujański Krzysztof
69.00 zł
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej
Katulski Ryszard J.
63.00 zł
Fale i anteny
Szóstka Jarosław
84.00 zł
Samochody osobowe i pochodne
Jackowski Jerzy , Łęgiewicz Jacek , Wieczorek Marcin
55.65 zł
GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne
Narkiewicz Janusz
38.85 zł

Książki autora

Anteny o sterowanej wiązce w technice radarowej
Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Zieniutycz
35.70 zł