Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych

Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych

Autor: Papir Zdzisław

ISBN: 978-83-206-1933-1

Wydanie: 1 / dodruk / 2014
Format: B5
Liczba stron: 248
Liczba ilustracji: 113
Oprawa: miękka

Polecam: 31

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

W monografii przedstawiono wykorzystanie stochastycznych strumieni zdarzeń do opisu właściwości ruchu telekomunikacyjnego przekazywanego w sieciach pakietowych z uwzględnieniem strumieni: odnowy, markowowskich, regresyjnych oraz samopodobnych. Omówiono mechanizmy zapobiegania przeciążeniom w sieciach: X.25, Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode, TCP/IP i rozładowywania już istniejących przeciążeń.
Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE 9
  Część I
  RUCH TELEKOMUNIKACYJNY
  1. WPROWADZENIE 17
  1.1. Modelowanie systemów telekomunikacyjnych 17
  1.2. Modelowanie strumieni zdarzeń 18
  1.3. Paradoks wyprzedzania 19
  1.4. Zwielokrotnianie statystyczne 20
  2. ZAPIS MODELU RUCHU 25
  2.1. Zapis strumienia zdarzeń 25
  2.2. Charakterystyki probabilistyczne 29
  3. STRUMIEŃ ODNOWY 31
  3.1. Proces Poissona 32
  3.1.1. Rozkład liczby zdarzeń 32
  3.1.2. Rozkład odstępów pomiędzy zdarzeniami 34
  3.1.3. Składanie oraz rozkładanie strumieni Poissona 36
  3.1.4. Strumień dwumianowy 37
  3.2. Strumienie wielofazowe 38
  3.2.1. Uogólniony rozkład Erlanga 38
  3.2.2. Rozkład hiperwykładniczy 40
  3.2.3. Rozkład Coxa 41
  3.3. Strumień odnowy 42
  3.4. Zastosowania 46
  4. STRUMIENIE MARKOWOWSKIE 47
  4.1. Nieregularna struktura ruchu telekomunikacyjnego 47
  4.2. Miary korelacji 48
  4.3. Proces Markowa 52
  4.3.1. Charakterystyki probabilistyczne 52
  4.3.2. Proces Markowa jako strumień zdarzeń 53
  4.3.3. Korelacja procesu Markowa 55
  4.4. Modyfikacje procesu Markowa 56
  4.4.1. Markowowski proces odnowy 56
  4.4.2. Strumień zdarzeń z modulacją markowowską 57
  4.4.3. Strumień zdarzeń IPP, SPP oraz ON-OFF 61
  4.5. Zastosowania procesów Markowa 62
  5. STRUMIENIE REGRESYJNE 64
  5.1. Strumień autoregresyjny 64
  5.2. Strumień TES 67
  5.2.1. Algorytm TES 68
  5.2.2. Korelacja strumienia TES 70
  5.2.3. Zasady modelowania TES 76
  5.3. Zastosowania modeli autoregresyjnych 76
  6. MODELE PRZEPŁYWOWE 78
  6.1. Aproksymacja gaussowska 78
  6.2. Markowowskie modele przepływowe 83
  7. SAMOPODOBNE STRUMIENIE ZDARZEŃ 84
  7.1. Czasowe skalowanie strumienia zdarzeń 84
  7.2. Korelacja dalekosiężna 88
  7.3. Samopodobieństwo 90
  7.4. Miara samopodobieństwa 91
  7.4.1. Wykładnik Horsta 91
  7.4.2. Samopodobieństwo procesów losowych z ciągłym czasem 92
  7.4.3. Estymacja wykładnika Horsta 94
  7.5. Modele samopodobnych strumieni zdarzeń 98
  7.5.1. Ułamkowy ruch Browna 98
  7.5.2. Modele Pareto 103
  7.5.3. Multipleksacja strumieni ON-OFF 105
  7.5.4. Ułamkowy model autoregresyjny 106
  7.5.5. Właściwości fraktalne samopodobnych strumieni zdarzeń 107
  LITERATURA 109
  WYKAZ OZNACZEŃ 116
  Część II
  PRZECIĄŻENIA SIECI PAKIETOWYCH
  8. WPROWADZENIE 121
  8.1. Ruch telefoniczny oraz ruch transmisji danych 121
  8.1.1. Sieci z komutacją łączy 122
  8.1.2. Komutacja wiadomości 123
  8.1.3. Komutacja pakietów 124
  8.2. Komputerowe systemy otwarte – architektura OSI-ISO 126
  8.3. Zasady współpracy jednostek warstw OSI-ISO 132
  8.4. Specyfikacja usług - prymitywy modelu OSI-ISO 133
  8.4.1. Adresacja 133
  8.4.2. Prymitywy 134
  8.4.3. Współdziałanie w warstwie oraz pomiędzy warstwami 135
  8.5. Intersieci – architektura warstwowa TCP/IP 137
  8.5.1. Zestaw protokołów TCP/IP 137
  8.5.2. Warstwa sieciowa 140
  8.5.3. Warstwa transportowa 142
  8.5.4. Warstwa aplikacji 143
  9. SIECI X.25 145
  9.1. Ogólna charakterystyka zalecenia X.25 145
  9.1.1. Procedury i funkcje dostępu X.25 146
  9.1.2. Kanał logiczny oraz połączenie wirtualne 147
  9.1.3. Warstwowa architektura zalecenia X.25 149
  9.2. Poziom pakietowy zalecenia X.25 150
  9.2.1. Praca sieci w trybie połączeniowym oraz bezpołączeniowym 150
  9.2.2. Usługi oferowane z poziomu pakietowego 151
  9.2.3. Budowa pakietu X.25 154
  9.2.4. Wymiana danych oraz sterowanie przepływem 158
  9.3. Przeciwdziałanie przeciążeniom w sieci X.25 166
  9.3.1. Sterowanie ruchem w sieci pakietowej 166
  9.3.2. Metody przeciwdziałania przeciążeniom 168
  9.4. Podsumowanie 171
  10. FRAME RELAY 173
  10.1. Ogólna charakterystyka protokołu Frame Relay 173
  10.2. Architektura protokołu Frame Relay 175
  10.2.1. Płaszczyzna sterowania 176
  10.2.2. Płaszczyzna użytkownika 176
  10.2.3. Porównanie Frame Relay oraz X.25 177
  10.3. Połączenia wirtualne w sieci Frame Relay 178
  10.4. Budowa ramki Frame Relay 179
  10.4.1. Format podstawowy ramki Frame Relay 179
  10.4.2. Adresacja w sieci Frame Relay 181
  10.4.3. Rozszerzenie pola adresowego 182
  10.5. Przeciwdziałanie przeciążeniom w sieci Frame Relay 183
  10.5.1. Usuwanie ramek 184
  10.5.2. Sygnalizacja przeciążenia 187
  11. ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE 188
  11.1. Ogólna charakterystyka sieci Asynchronous Transfer Mode 189
  11.2. Architektura standardu ATM 190
  11.2.1. Warstwa fizyczna PHY 192
  11.2.2. Warstwa ATM 193
  11.2.3. Warstwa adaptacji AAL 198
  11.3. Sterowanie ruchem oraz rozładowanie przeciążeń w sieciach ATM 201
  11.3.1. Zasady ogólne 201
  11.3.2. Kategorie usług warstwy ATM 203
  11.3.3. Parametry ruchowe źródeł 204
  11.3.4. Parametry jakości usług QoS 205
  11.3.5. Kontrakt ruchowy 209
  11.3.6. Procedury sterowania ruchem w sieci ATM 210
  11.3.7. Procedury rozładowania przeciążeń w sieci ATM 214
  12. SIECI TCP/IP 216
  12.1. Sterowanie przepływem TCP 216
  12.2. Przeciwdziałanie przeciążeniom TCP 219
  12.2.1. Zarządzanie zwłoką czasową retransmisji 220
  12.2.2. Zarządzanie oknem nadawczym 222
  12.2.3. Przeciwdziałanie przeciążeniom TCP/ATM 225
  12.3. Architektura Integrated Services 229
  12.3.1. Ogólna charakterystyka architektury Integrated Services 230
  12.3.2. Definicja usług 230
  12.3.3. Przyjmowanie zgłoszeń oraz rezerwacja zasobów 232
  12.3.4. Dyscyplina szeregowania pakietów IP w ruterach 233
  12.3.5. Wyprzedzające usuwanie pakietów 234
  12.3.6. Wady i zalety architektury Integrated Services 234
  12.4. Architektura Differentiated Services 235
  12.4.1. Ogólna charakterystyka architektury Differentiated Services 236
  12.4.2. Definicja klas ruchu 237
  13. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG (QoS) ORAZ PRZECIĄŻENIAMI 239
  LITERATURA 241
  WYKAZ SKRÓTÓW 245
   
Liczba szt.

Cena: 59.00 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Diagnozowanie silników wysokoprężnych
Gűnther Hubertus
59.00 zł
Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi
Praca zbiorowa, red. Józef Lubacz
42.00 zł
Audi A4 (typu B6/B7) modele 2000-2007
Etzold Hans-Rüdiger
79.00 zł
Projektowanie układów scalonych CMOS
Gołda Adam, Kos Andrzej
54.60 zł
Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania
Praca zbiorowa, red. Jan Szlagowski
76.65 zł
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Głażewski Marian , Nowocień Eugeniusz , Piechowicz Konrad
72.45 zł

Książki autora

Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych
Papir Zdzisław
59.00 zł