Trwałość mostów drogowych

Trwałość mostów drogowych

Autor: Czudek Henryk , Wysokowski Adam

ISBN: 978-83-206-1578-4

Wydanie: 1, dodruk / 2007
Format: B5
Liczba stron: 108
Liczba ilustracji: 68
Liczba tabel: 21
Oprawa: twarda

Polecam: 16

Opis

Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych, opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa. Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione Czytelnikom w zwartej i czytelnej formie.

Odbiorcy: inżynierowie projektanci oraz pracownicy służb odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów mostowych, jak również pracownicy naukowi i studenci wydziałów wyższych uczelni technicznych o kierunkach drogownictwo i mostownictwo.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Wykaz oznaczeń  7
  Przedmowa  9

  1. Wstęp 11

  2. Trwałość mostu. Pojęcia 13
  2.1. Trwałość mostu. Struktura trwałości  13
  2.2. Miara stanu technicznego mostu. System punktowy  16
  2.3. Związki istniejące między miarą stanu technicznego 
        oraz funkcją gęstości czasu poprawnej pracy mostu ƒ(t)   17
  2.4. Funkcja intensywności uszkodzeń λ(t) i jej związek z miarą 
        stanu technicznego 18
  2.5. Rodzaje trwałości mostu  20
  2.6. Podstawowy charakter funkcji uszkodzeń dla obiektu
         mostowego  23
  2.7. Funkcja uszkodzeń obiektu mostowego monotonicznie
         rosnąca  24

  3. Propozycja uwzględniania trwałości mostu w podziale
      nakładów
  na utrzymanie mostu  25
  3.1. Propozycja ogólnego wzoru rozdziału budżetu na poszczególne
         jednostki regionalne.
         Współczynnik rodzaju mostów n   25
  3.2. Trwałości podstawowe Di  26

  4. Krzywe degradacji. Kategorie trwałości mostów  29
  4.1. Opis degradacji mostów. Aktualny stan wiedzy  29
  4.2. Próba opisu modelu degradacji mostów drogowych
         w Polsce na bazie wybranej grupy mostów  34
  4.3. Krzywe degradacji  39
  4.3.1. Rozważania ogólne 39
  4.3.2. Przypadek k=l   40
  4.3.3. Przypadek k≠l   42
  4.4. Kategorie cech mostów  43
  4.4.1. Kategorie jako współrzędne przestrzeni obiektów
           mostowych  43
  4.4.2. Kategoria ustrojowa (K-1)  44
  4.4.3. Kategoria konstrukcyjna (K-2)  44
  4.4.4. Kategoria eksploatacyjna (K-3)  45
  4.4.5. Kategoria środowiskowo-utrzymaniowa (K-4)  45
  4.4.6. Kategoria wiekowa (K-5)  45


  5. Wpływ kategorii cech mostu na jego trwałość
    47
  5.1. Wpływ kategorii (K-1) na trwałość obiektu mostowego  47
  5.1.1. Klasa (K-1) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów
           mostowych  47
  5.1.2. Struktura ruchu S i rozpiętość przęsła l jako parametry 
           klasy (K-1)  47
  5.1.3. Zmiany trwałości obiektu mostowego w zależności
           od wartości współczynnika λ1(l)  49
  5.2. Wpływ kategorii konstrukcyjnej (K-2) na trwałość 
         obiektu mostowego  51
  5.2.1. Klasa (K-2) jako oś współrzędnych obiektów
           mostowych  51
  5.2.2. Wpływ rodzaju materiału na trwałość obiektu
           mostowego  51
  5.2.3. Wpływ stosunku obciążenia ruchomego (p) do obciążenia
           stałego (g) 52
  5.2.4. Wpływ wytrzymałości zmęczeniowej  54
  5.3. Wpływ kategorii eksploatacyjnej (K-3) na trwałość obiektu
         mostowego  58
  5.3.1. Klasa (K-3) jako oś współrzędnych przestrzeni obiektów
           mostowych  58
  5.3.2. Podział objętości obciążenia według klasy drogi  59
  5.3.3. Liczbowe ujęcie wpływu objętości obciążenia na trwałość
           obiektu mostowego  60
  5.4. Wpływ kategorii środowiskowo-utrzymaniowej (K-4) 
        na trwałość obiektu mostowego 63
  5.4.1. Klasa (K-4) jako współrzędna przestrzeni obiektów
           mostowych  63
  5.4.2. Wpływ środowiska na trwałość obiektów mostowych  64
  5.4.3. Wpływ utrzymania i stanu technicznego obiektu
           mostowego na jego trwałość  67
  5.5. Wpływ kategorii wiekowej (K-5) na trwałość obiektu
         mostowego  75
  5.6. Normowanie przestrzeni obiektów mostowych  81
  5.7. Przykłady obliczenia trwałości mostów  83


  6. Książki obiektów mostowych. Informacje zbierane
      przez jednostki
  administracyjne drogownictwa  84

  Podsumowanie 88
  Literatura  89
   

  O autorach / z książki  PRZEDMOWA
  Mosty występują w różnych przestrzeniach. Jedną z głównych
  i bezpośrednio oczywistych jest przestrzeń urządzeń technicznych.
  Most jest bowiem przede wszystkim urządzeniem technicznym służącym
  do przenoszenia ruchu komunikacyjnego przez przeszkodę. Jest jednak
  czymś więcej, gdyż jawi się też w innych przestrzeniach, takich
  jak przestrzeń estetyczna, krajobrazowa, kulturowo-historyczna czy
  artystyczno-kultowa. Most jest więc czymś więcej niż urządzeniem,
  jednak ten charakter podstawowy dominuje i trwałość w przestrzeni
  urządzeń technicznych stwarza przedłużenie możliwości, zaś w przestrzeni
  kulturowo-historycznej tworzy ciągłość otoczenia i tradycję. W obu
  przypadkach jest wartością istotną i należy dążyć do zwiększenia
  trwałości mostu we właściwym otoczeniu. Przede wszystkim powinno
  się dążyć do przedłużania trwania obiektu, zaś zastępowanie mostu
  istniejącego mostem nowym, nieraz konieczne, należy traktować jako
  wyjątkową, chociaż nieraz niezbędną formę przedłużenia istnienia mostu
  w przestrzeni urządzeń technicznych.
  Znajomość czasu poprawnej pracy mostu, a więc jego trwałości
  jest niezbędna dla organizacji gospodarki mostami, a więc
  dla gospodarowania majątkiem kraju. Jednak nie tylko z tego powodu,
  most bowiem tworzy tradycje kultury materialnej i cywilizacyjnej kraju.
  Z tego też względu należy dążyć do zwiększenia trwałości mostów.
  Do tego ma się przyczynić niniejsza książka. Trwałość mostu jest
  jego ważną cechą. Mając świadomość, iż jest ona ściśle związana
  z pojęciem niezawodności mostu, musimy pamiętać, iż rola mostu
  w tych przestrzeniach jest wyraźnie związana z jego trwałością,
  co stwarza pewną trudność. Przestrzeń urządzeń technicznych nasycona
  jest zdarzeniami losowymi, uwaga ta dotyczy też pojęcia trwałości.
  Mostowcy obracają się jednak najczęściej w otoczeniu zdeterminowanym.
  Stąd też tak przyjęte trwałościowe rozważania są trudniej przyswajalne,
  ale bez nich analiza trwałości traci swój teoretyczny i praktyczny sens.
  Należy o tym pamiętać przy studiowaniu niektórych rozdziałów
  przedstawianej Czytelnikom książki.
  Henryk Czudek
  Warszawa, 13 maja 2004
   
  Recenzja książki w magazynie AUTOSTRADY nr 11/2005
  Nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ukazała się książka pt. Trwałość mostów drogowych, autorstwa prof. Henryka Czudka i prof. Adama Wysokowskiego. Publikacja poświęcona jest metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich utrzymanie, krzywe degradacji i kategorie trwałości mostów oraz ich wpływ na trwałość obiektów mostowych,  opisano także książki obiektów mostowych zawierające informacje zbierane przez jednostki administracyjne drogownictwa. Książka zawiera wskazówki dotyczące zagadnień związanych z szacowaniem trwałości, zebrane na podstawie doświadczeń autorów, a przedstawione czytelnikom w zwartej i czytelnej formie. "Znajomość czasu poprawnej pracy mostu, a więc jego trwałości, jest niezbędna dla organizacji gospodarki mostami, a więc dla gospodarowania majątkiem kraju. Jednak nie tylko z tego powodu, most bowiem tworzy tradycję kultury materialnej i cywilizacyjnej kraju. Z tego też względu należy dążyć do zwiększenia trwałości mostów. Do tego ma się przyczynić niniejsza książka. Trwałość mostu jest jego ważną cechą. Mając świadomość, iż jest ona ściśle związana z pojęciem niezawodności mostu, musimy pamiętać, iż rola mostu w tych przestrzeniach jest wyraźnie związana z jego trwałością, co stwarza pewną trudność. Przestrzeń urządzeń technicznych nasycona jest zdarzeniami losowymi, uwaga ta dotyczy też pojęcia trwałości. Mostowcy obracają się jednak najczęściej w otoczeniu zdeterminowanym. Stąd też tak przyjęte trwałościowe rozważania są trudniej przyswajalne, ale bez nich analiza trwałości traci swój teoretyczny i praktyczny sens. Należy o tym pamiętać przy studiowaniu niektórych rozdziałów
  przedstawianej Czytelnikom książki" – napisał w przedmowie Henryk Czudek.

   
Liczba szt.

Cena: 46.20 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w ciągu 24h

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Mosty zintegrowane
Furtak Kazimierz , Wrana Bogumił
49.35 zł
Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku
Zobel Henryk , Alkhafaji Thakaa
59.85 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Podstawy projektowania budowli mostowych
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
57.75 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
78.75 zł
nakład wyczerpany

Książki autora

Trwałość mostów drogowych
Czudek Henryk , Wysokowski Adam
46.20 zł