Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne  Podręcznik dla techników

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników

Autor: Pacholski Krzysztof

ISBN: 978-83-206-1821-1

Wydanie: 1 / dodruk
Format: B5 (165x238 mm)
Liczba stron: 284
Liczba ilustracji: 233
Liczba tabel: 9
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Polecam: 146

Opis

Podręcznik Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
Podręcznik zawiera treści nauczania w zakresie części kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH i ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH według podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012, 2017 i 2019 roku. 
Numer dwidencyjny w wykazie podręczników: MEN 34/2011.


 

Pierwsza część podręcznika poświęconego wyposażeniu elektrycznemu i elektronicznemu pojazdów samochodowych. Charakterystyczną cechą tego podręcznika jest połączenie wiadomości teoretycznych dotyczących budowy i działania poszczególnych zespołów i układów z praktycznymi informacjami o typowych niesprawnościach, diagnostyce, obsłudze i naprawie. W książce opisano między innymi podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki, obwody elektryczne prądu stałego, pole elektryczne i magnetyczne, podstawowe podzespoły elektroniczne, obwody prądu przemiennego, podstawy miernictwa elektrycznego, układ zasilania elektrycznego pojazdów, układ rozruchu silników spalinowych oraz silniki prądu przemiennego w samochodach. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i zadania do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy.

Odbiorcy podręcznika: uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uczniowie szkół o pokrewnym profilu kształcenia, osoby zdobywające kwalifikacje zawodowe w ramach kształcenia pozaszkolnego oraz zajmujące się działalnością praktyczną w zakresie techniki samochodowej, a także studenci i inżynierowie specjalizujący się w tej dziedzinie techniki. 


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp   8               
  1. Pojęcia podstawowe   9
  1.1. Przewodnictwo elektryczne środowiska   9
  1.2. Przepływ prądu w różnych środowiskach  12
  1.2.1. Przepływ prądu w próżni oraz w gazach   12
  1.2.2. Przepływ prądu w elektrolitach   13
  1.2.3. Przepływ prądu w półprzewodnikach   14
  1.3. Skutki przepływu prądu elektrycznego   17
  1.4. Przewody elektryczne stosowane w samochodach   19
  1.5. Pytania i zadania   21
  2. Obwody elektryczne prądu stałego   22
  2.1. Schematy obwodów elektrycznych   22
  2.1.1. Elementy obwodu elektrycznego oraz ich symbole   22
  2.1.2. Schematy obwodów elektrycznych i elektronicznych samochodu   26
  2.2. Rezystancja i konduktancja przewodników  29
  2.3. Prawa Kirchhoffa   31
  2.4. Rezystancja zastępcza układu oporników   33
  2.5. Źródło napięcia oraz źródło prądu   39
  2.6. Obwody nierozgałęzione   43
  2.7. Dzielnik napięcia, potencjometr   44
  2.8. Moc i energia prądu elektrycznego   48
  2.9. Rezystancja a temperatura. Termistory PTC i NTC   52
  2.10. Metody obliczania obwodów elektrycznych   55
  2.11. Samochodowe instalacje elektryczne   65
  2.11.1. Rodzaje instalacji elektrycznych   65
  2.11.2. Przewody, złącza i końcówki   69
  2.11.3. Zabezpieczenia instalacji, bezpieczniki   74
  2.11.4. Lokalizacja uszkodzeń instalacji   76
  2.12. Pytania i zadania   79
  3. Pole elektryczne i magnetyczne   81
  3.1. Pole elektryczne   81
  3.1.1. Zjawisko elektryzowania ciał   81
  3.1.2. Prawo Coulomba. Przenikalność elektryczna środowiska   82
  3.1.3. Wielkości charakteryzujące pole elektryczne   84
  3.1.4. Potencjał i napięcie elektryczne   85
  3.1.5. Indukcja elektrostatyczna. Ekranowanie pól elektrycznych   88
  3.1.6. Kondensator. Dielektryk w polu elektrycznym   89
  3.1.7. Pojemność zastępcza układu połączeń kondensatorów   92
  3.1.8. Ładowanie i rozładowanie kondensatora poprzez opornik   96
  3.1.9. Kondensator jako element przeciwzakłóceniowy w samochodzie   99
  3.2. Pole magnetyczne   103
  3.2.1. Powstawanie pola magnetycznego   103
  3.2.2. Indukcja magnetyczna i strumień magnetyczny   104
  3.2.3. Przenikalność magnetyczna środowiska. Natężenie pola magnetycznego   107
  3.2.4. Właściwości magnetyczne materiałów   109
  3.2.5. Indukcyjność własna i wzajemna cewki   112
  3.2.6. Obwody magnetyczne   115
  3.2.7. Energia pola magnetycznego cewki   121
  3.2.8. Siła udźwigu elektromagnesu   122
  3.2.9. Budowa i właściwości przekaźników elektromagnetycznych  123
  3.2.10. Zastosowanie przekaźników w elektrycznych instalacjach samochodowych   125
  3.2.11. Budowa i zasada działania wybranych podzespołów elektromechanicznych   128
  3.3. Pytania i zadania   130
  4. Podzespoły elektroniczne samochodów   132
  4.1. Diody prostownicze   132
  4.2. Diody Zenera  136
  4.3. Diody pojemnościowe   137
  4.4. Tranzystory bipolarne   139
  4.5. Tranzystory polowe   141
  4.5.1. Tranzystory złączowe (JFET)   142
  4.5.2. Tranzystory polowe z izolowaną bramką (MOSFET)   144
  4.6. Tyrystor i triak   147
  4.7. Podzespoły fotoelektryczne   150
  4.7.1. Dioda elektroluminescencyjna LED   150
  4.7.2. Fotodioda   152
  4.7.3. Fototranzystor   154
  4.7.4. Transoptor   155
  4.8. Pytania i zadania   156
  5. Obwody prądu przemiennego   158
  5.1. Obwody prądu jednofazowego   158
  5.1.1. Napięcia i prądy zmienne oraz przemienne   158
  5.1.2. Wielkości charakteryzujące przebiegi czasowe sinusoidalnych prądów i napięć   160
  5.1.3. Wartość skuteczna i średnia przebiegów sinusoidalnych   163
  5.1.4. Impedancja i jej składowe. Prawo Ohma   165
  5.1.5. Prawa Kirchhoffa   173
  5.1.6. Moc odbiorników jednofazowych   179
  5.2. Obwody prądu trójfazowego   183
  5.2.1. Wytwarzanie trójfazowego układu napięć   183
  5.2.2. Konfiguracja odbiorników trójfazowych   185
  5.2.3. Moc odbiorników trójfazowych   189
  5.3. Transformator   192
  5.4. Pytania i zadania   200
  6. Podstawy miernictwa elektrycznego   203
  6.1. Rodzaje i przeznaczenie przyrządów pomiarowych   203
  6.2. Wykorzystanie multimetrów w praktyce warsztatowej   207
  6.3. Dokładność pomiarów multimetrami   214
  6.4. Oscyloskop elektroniczny   216
  6.4.1. Ekran oscyloskopu  216
  6.4.2. Wejście sygnałowe   218
  6.4.3. Synchronizacja i wyzwalanie oscyloskopu   218
  6.4.4. Wykorzystanie oscyloskopu   221
  6.5. Pytania i zadania   222
  7. Układ zasilania elektrycznego pojazdów   224
  7.1. Układ zasilania samochodu w energię elektryczną   224
  7.2. Statyczne źródła energii elektrycznej   225
  7.2.1. Akumulatory kwasowo-ołowiowe   225
  7.2.2. Akumulatory bezobsługowe  229
  7.2.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy z akumulatorami   232
  7.2.4. Ogniwa paliwowe   233
  7.3. Alternator   234
  7.3.1. Budowa i działanie alternatora   234
  7.3.2. Alternatory kompaktowe   238
  7.4. Regulatory napięcia alternatorów   239
  7.4.1. Regulatory jednofunkcyjne   240
  7.4.2. Regulatory wielofunkcyjne (MFR)   241
  7.5. Diagnostyka podzespołów układu zasilania   242
  7.6. Pytania i zadania   247
  8. Układ rozruchu silników spalinowych   249
  8.1. Rozruch silnika spalinowego   249
  8.2. Silniki elektryczne prądu stałego   251
  8.2.1. Zasada działania silników elektrycznych   251
  8.2.2. Rodzaje elektrycznych silników prądu stałego   252
  8.3. Silnik szeregowy jako rozrusznik   255
  8.4. Wpływ czynników zewnętrznych na moc i moment rozrusznika  260
  8.5. Rozrusznik z przesuwnym zespołem sprzęgającym   261
  8.6. Rozrusznik z reduktorem lub z przekładnią planetarną   263
  8.7 Rozrusznik z silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi   264
  8.8. Usterki rozruszników   265
  8.9. Pytania i zadania  267
  9. Silniki prądu przemiennego w samochodach   268
  9.1. Budowa i zasada działania silnika trójfazowego   268
  9.2. Silniki krokowe   273
  9.3. Silniki tarczowe   276
  9.4. Pytania i zadania   277
  Literatura   278
   
Liczba szt.

Cena: 59.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 2. Wyposażenie elektroniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
59.00 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Zając Piotr
57.75 zł
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
94.50 zł
Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
65.00 zł
Poradnik mechanika samochodowego
Zogbaum Emil A.
73.50 zł

Książki autora

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
59.00 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Ilustracje dla nauczycieli
Pacholski Krzysztof
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 2. Wyposażenie elektroniczne
Ilustracje dla nauczycieli
Pacholski Krzysztof
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 2. Wyposażenie elektroniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
59.00 zł