English in a Car Repair Workshop Podręcznik do języka angielskiego zawodowego

English in a Car Repair Workshop
Podręcznik do języka angielskiego zawodowego

Autor: Myszkowska Blanka

ISBN: 978-83-206-1850-1

Wydanie: 1 / 2012
Format: 195x246 mm
Liczba stron: 348
Liczba ilustracji: 522
Oprawa: miękka

Polecam: 95

Opis

Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych uczelni, zarówno wydziałów samochodowych, jak i mechanicznych, mechatronicznych oraz elektronicznych. Może być też przydatna słuchaczom specjalistycznych kursów językowych i zawodowych, nauczycielom i lektorom języków obcych, tłumaczom technicznym oraz pracownikom międzynarodowych firm, posługującym się w swojej pracy językiem angielskim. Stanowi cenną pomoc w nauce i pracy dla wszystkich osób związanych hobbystycznie lub zawodowo z motoryzacją i pragnących doskonalić swoje umiejętności językowe lub korzystać z zagranicznych źródeł i materiałów.
Książka Blanki Myszkowskiej pt. „English in a Car Repair Workshop” jest pierwszym wydanym w Polsce ukierunkowanym zawodowo podręcznikiem języka angielskiego używanego w branży samochodowej. Zawiera teksty, ilustracje z objaśnieniami oraz dialogi oparte na autentycznych materiałach i rozmowach.
W podręczniku podano informacje dotyczące budowy i działania współczesnych pojazdów samochodowych, ich wyposażenia oraz użytkowania, obsługi i naprawy, w tym także podstaw elektrotechniki i elektroniki. Uwzględniono w nim zarówno brytyjską, jak i amerykańską odmianę języka angielskiego, zwracając uwagę na najistotniejsze różnice między nimi. Główny nacisk położono na kształcenie umiejętności interpretacji tekstów technicznych oraz kompetencji komunikacyjnych.
Do książki dołączono dwie płyty CD zawierające m.in. rozmowy klientów z pracownikami warsztatów samochodowych. Dialogi te, nagrane przez native speakerów, stanowią cenną pomoc dydaktyczną w nauczaniu angielskiej wymowy.
W każdym podrozdziale podręcznika występuje wiele ćwiczeń aktywizujących i motywujących do samodzielnej nauki. Ugruntowaniu zdobytej wiedzy służą testy zamieszczone na końcu każdego rozdziału. Dołączony do książki klucz z rozwiązaniami wszystkich ćwiczeń umożliwia samodzielne sprawdzenie osiągnięć.
Podręcznik English in a Car Repair Workshop jest dopuszczony do użytku szkolnego na poziomie technikum, przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
Podręcznik zawiera treści nauczania w zakresie części kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Może być wykorzystany do kształcenia w zawodach TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH i ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2012 roku.
Rok dopuszczenia MEN 2012
Poziom językowy wg CEF: B2 (średnio zaawansowany).


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Słowo wstępne 7
  Module 1. Automotive Business Opportunities
  Unit 1.1. How Do I Want My Shop to Be Perceived by My Customers? 8
  Unit 1.2. Effective Communication in the Workplace 12
  Unit 1.3. Auto Repair Software for Auto Shop 18
  Unit 1.4. Technical Inspection of Motor Vehicles. Vehicle Roadworthiness Test 24
  Unit 1.5. Ethics in the Workplace 30
  Unit 1.6. Workplace Safety and Environmental Protection in a Car Repair Workshop 34
  Unit 1.7. Occupational First Aid 40
  Unit 1.8. Qualities of a Great Auto Mechanic 46
  Unit 1.9. Revision 1 52
  Module 2. Cars and Physics
  Unit 2.1. What Happens When Amber is Rubbed With a Silk Cloth? 54
  Unit 2.2. Principles of Operation and Types of Electric Motors 60
  Unit 2.3. Properties of Semiconductors 70
  Unit 2.4. The Fundamentals of Analog Technology 76
  Unit 2.5. The Fundamentals of Digital Technology 82
  Unit 2.6. Automotive Control and Regulation Systems 86
  Unit 2.7. Automotive Measurement Technology 96
  Unit 2.8. Revision 2 104
  Module 3. Automotive Science and Technology
  Unit 3.1. Auto Shop Tools & Repair Equipment 106
  Unit 3.2. Norms and Standards for Auto Parts 114
  Unit 3.3. Materials and Technologies for Automotive Engineering 120
  Unit 3.4. Car Body Styles – Morphs, Blends and Others 126
  Unit 3.5. Passive and Active Safety Systems in Cars 132
  Unit 3.6. Electrochemical Sources of Power 140
  Unit 3.7. Automotive Fossil and Alternative Green Fuels 146
  Unit 3.8. Revision 3 150
  Unit 3.9. Vehicle Electrical Components 152
  Unit 3.10. Vehicle Electrical Circuits and Components 158
  Unit 3.11. Automotive Lighting System. Wiring and Schemes 162
  Unit 3.12. Automotive Engines 170
  Unit 3.13. Green Alternative Drive Systems and Environmentally Friendly Driving 180
  Unit 3.14. Hybrid Vehicle Technology 184
  Unit 3.15. Bivalent LPG Cars 188
  Unit 3.16. Vehicle Lubrication System. Construction. Operation. Service 192
  Unit 3.17. Automotive Chemical Products 196
  Unit 3.18. Automotive Cooling System. Construction. Operation. Service 204
  Unit 3.19. Car Starting and Charging Systems. Construction. Operation. Service 208
  Unit 3.20. Engine Timing System. Construction. Operation. Service 212
  Unit 3.21. Revision 4 218
  Unit 3.22. Automotive Air Inlet System. Construction. Operation. Service 220
  Unit 3.23. Automotive Exhaust System. Construction. Operation. Service 224
  Unit 3.24. Automotive Fuel Delivery System. Construction. Operation. Service 228
  Unit 3.25. Automotive Ignition Systems. Construction. Operation. Service 234
  Unit 3.26. Automotive Drivetrain Systems. Construction. Operation. Service 240
  Unit 3.27. Automotive Clutch Systems. Construction. Operation. Service 246
  Unit 3.28. Automotive Differentials and Gears 250
  Unit 3.29. Gearboxes. Construction. Operation. Service 256
  Unit 3.30. Four Wheels Driveline. Construction. Operation. Service 262
  Unit 3.31. Car Suspension and Geometry. Construction. Operation. Service 266
  Unit 3.32. Steering System. Construction. Operation. Service 272
  Unit 3.33. Braking System. Construction. Operation. Service 278
  Unit 3.34. Revision 5 284
  Unit 3.35. Wheels and Tires. Construction. Operation. Service 286
  Unit 3.36. Mechatronic Systems in Cars 290
  Unit 3.37. Controller Area Network (CAN) 296
  Unit 3.38. Automotive Diagnostics – OBD II. Trouble Diagnostic Codes 302
  Unit 3.39. OBD II Vehicle Diagnostics. OEM OBD II Scan Tools 310
  Unit 3.40. The Highway Code 316
  Unit 3.41. Your First Car. Insurance for Young Drivers 322
  Unit 3.42. Revision 6 326
  Appendix 328
  Bibliografia 338
  Źródła ilustracji 342
  Wykaz tekstów nagranych na płytach CD 348
Liczba szt.

Cena: 57.75 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej. Budowa, obsługa, diagnostyka
Schmidt Torsten
63.00 zł
Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
Herner Anton , Riehl Hans-Jürgen
nakład wyczerpany
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 2. Wyposażenie elektroniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
59.00 zł
Język angielski w branży samochodowej
English in the Automotive Industry
Jarocka Janina
49.00 zł
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. Część 1. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne
Podręcznik dla techników
Pacholski Krzysztof
59.00 zł
Czujniki w pojazdach samochodowych
Praca zbiorowa
65.00 zł

Książki autora

English in a Car Repair Workshop
Podręcznik do języka angielskiego zawodowego
Myszkowska Blanka
57.75 zł