Klienci, którzy kupili książkę Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo interesowali się również



Strona 1 z 2
 
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Głażewski Marian , Nowocień Eugeniusz , Piechowicz Konrad
72.45 zł
Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
63.00 zł
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
nakład wyczerpany
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
73.50 zł
Projektowanie mostów betonowych
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
96.60 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych
Bień Jan
57.75 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł
Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie
Łucyk-Ossowska Joanna , Radomski Wojciech
46.20 zł
Podstawy projektowania budowli mostowych
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
57.75 zł
Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
nakład wyczerpany

Strona 1 z 2