Strona 1 z 5
 
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
115.00 zł
Asfalty drogowe
Gaweł Irena , Kalabińska Maria , Piłat Jerzy
69.00 zł
Budowa i utrzymanie mostów (wyd. 3 / 2007)
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
nakład wyczerpany
Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy
Madaj Arkadiusz , Wołowicki Witold
109.00 zł
Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych
Nita Piotr
nakład wyczerpany
Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
63.00 zł
Elektryczne zespoły trakcyjne. Budowa, działanie, zasady utrzymania i obsługi
Przybyszewski Michał
63.00 zł
Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie
Jastrzębska Grażyna
63.00 zł
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Siemińska-Lewandowska Anna
69.00 zł
Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
75.00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
46.20 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł

Strona 1 z 5