Klienci, którzy kupili książkę Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym interesowali się równieżStrona 1 z 2
 
Odwodnienie dróg
Edel Roman
69.00 zł
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Siemińska-Lewandowska Anna
59.00 zł
Technologia warstw asfaltowych
Błażejowski Krzysztof , Styk Stanisław
78.75 zł
Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka
Gaca Stanisław , Suchorzewski Wojciech , Tracz Marian
89.00 zł
Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
63.00 zł
Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych
Bień Jan
57.75 zł
Węzły drogowe i autostradowe
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
72.45 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Janusz Leszek , Madaj Arkadiusz
64.05 zł
Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami
Kazimierowicz-Frankowska Krystyna
59.00 zł
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
Praca zbiorowa, red. Józef Judycki
115.00 zł
Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast
Łyp Bohdan
nakład wyczerpany
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania
Stefańczyk Bogusław , Mieczkowski Paweł
73.50 zł

Strona 1 z 2