Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom II. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
nakład wyczerpany
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom I. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
nakład wyczerpany
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Synteza
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
52.50 zł
Nieustalone stany pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym z eterem etylo-tert butylowym
Lotko Wincenty , Górski Krzysztof , Longwic Rafał
68.25 zł
Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Siemińska-Lewandowska Anna
59.00 zł
Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła
Oszczak Wojciech
67.00 zł
Silniki pojazdów samochodowych. Część 2.
Podręcznik dla techników
Zając Piotr
57.75 zł
Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne
Praca zbiorowa
59.00 zł
Rozpoznawanie biometryczne. Nowe metody ilościowej reprezentacji obiektów
Ślot Krzysztof
46.20 zł
Technologia transportu kolejowego
Zalewski Paweł , Siedlecki Piotr , Drewnowski Arkadiusz
63.00 zł
Diagnozowanie silników wysokoprężnych
Gűnther Hubertus
59.00 zł