Przetwarzanie sygnałów w praktyce

Przetwarzanie sygnałów w praktyce

Autor: Owen Mark

ISBN: 978-83-206-1725-2

Wydanie: 1 / 2009
Tłumacz: Michał Klebanowski
Format: B5
Liczba stron: 352
Liczba ilustracji: 238
Liczba tabel: 6
Oprawa: twarda

Polecam: 63

Opis

Książka jest wprowadzeniem w podstawy teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowań praktycznych. Omówiono w niej próbkowanie, kwantyzację, transformatę Fouriera, filtry, metody bayesowskie i rozważania numeryczne oraz ich zastosowanie w przetwarzaniu i kompresji dźwięku, obrazu i wideo, a także w telekomunikacji. Przedstawiono również metody efektywnej implementacji algorytmów w oprogramowaniu i sprzęcie oraz uwypuklono powiązania między różnymi technikami przetwarzania sygnałów i przedstawiono wiele praktycznych przykładów.
Wszystkie zawarte opisy zilustrowano ponad 200 rysunkami i przeszło 130 przykładami (z rozwiązaniami).

Odbiorcy: praktycy, których praca jest związana z przetwarzaniem sygnałów oraz studenci elektrotechniki i informatyki stosowanej.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

   
  Od wydawcy 8
  Przedmowa 9
  Część I   Podstawy 11
  1. Wstęp 13
  1.1. Co to jest sygnał ? 13
  1.2. Dziedzina i zakres sygnału 13
  1.3. Konwersja sygnału z jednej postaci na inną 14
  1.4. Przetwarzanie sygnałów 15
  1.5. Notacja 16
  Ćwiczenia 19
  2. Próbkowanie 20
  2.1. Próbkowanie regularne 20
  2.2. Straty w procesie próbkowania 22
  2.3. Przykłady aliasingu 22
  2.4. Częstotliwości ujemne 25
  2.5. Granica Nyquista 27
  2.6. Próbkowanie nieregularne 28
  Ćwiczenia 31
  3. Konwersja analogowo-cyfrowa 35
  3.1. Prosty system cyfrowego przetwarzania sygnałów 35
  3.2. Kwantyzacja nieliniowa 38
  3.3. Niezbędna liczba bitów 39
  3.4. Dithering 40
  3.5. Konwersja nieidealna 42
  Ćwiczenia 43
  4. Dziedzina częstotliwości 47
  4.1. Pomiar prędkości obrotowej 47
  4.2. Ruch złożony 49
  4.3. Interpretacja transformaty Fouriera 52
  4.4. Liczba współczynników Fouriera 53
  4.5. Odtworzenie sygnału z jego transformaty Fouriera 54
  4.6. Sygnały rzeczywiste 54
  4.7. Postępowanie z sygnałami nieokresowymi 59
  4.8. Szybka transformata Fouriera 62
  Ćwiczenia 68
  5. Filtry 73
  5.1. Wygładzanie sygnału 73
  5.2. Analiza filtru 76
  5.3. Splot w dziedzinie częstotliwości 84
  5.4. Korelacja 86
  5.5. Projektowanie filtrów SOI 87
  5.6. Interpolacja 93
  5.7. Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej 105
  5.8. Filtrowanie sygnałów zespolonych 110
  Ćwiczenia 112
  6. Metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa 115
  6.1. Prawdopodobieństwo i prawdopodobieństwo warunkowe 115
  6.2. Prawdopodobieństwo i przetwarzanie sygnałów 120
  6.3. Szum 122
  Ćwiczenia 133
  7. Rozważania numeryczne 136
  7.1. Reprezentacje stałopozycyjne 136
  7.2. Liczby ujemne w reprezentacji stałopozycyjnej 148
  7.3. Reprezentacja zmiennopozycyjna 151
  7.4. Wybór między reprezentacją stałopozycyjną i zmiennopozycyjną 155
  Ćwiczenia 156
  Część II   Zastosowania 161
  8. Dźwięk 163
  8.1. Ucho 163
  8.2. Częstotliwości próbkowania i konwersja 163
  8.3. Dźwięk w dziedzinie częstotliwości 166
  8.4. Kompresja sygnałów dźwiękowych 169
  8.5. Wyodrębnianie informacji o wysokości dźwięku 178
  8.6. Konwersja delta-sigma 188
  Ćwiczenia 190
  9. Obrazy nieruchome 192
  9.1. Luminancja i chrominancja 192
  9.2. Gamma 193
  9.3. Obraz jako sygnał 194
  9.4. Filtrowanie obrazu 199
  9.5. Dyskretna transformata kosinusowa 207
  9.6. Kompresja JPEG do obrazów o płynnych przejęciach tonalnych 211
  9.7. Dyskretna transformata falkowa 216
  9.8. Skalowanie obrazów 223
  9.9. Poprawianie obrazów 227
  9.10. Wykrywanie krawędzi 229
  9.11. Przetwarzanie obrazów dwupoziomowych 231
  9.12. Rozpoznawanie wzorów 237
  Ćwiczenia 240
  10. Obrazy ruchome 246
  10.1. Standardowe formaty wideo 246
  10.2. Usuwanie przeplotu 249
  10.3. Konwersja pomiędzy standardami 254
  10.4. Estymacja ruchu 256
  10.5. Kompresja wideo MPEG-2 262
  Ćwiczenia 266
  11. Telekomunikacja 268
  11.1. Modulacja amplitudy 269
  11.2. Modulacja częstotliwości 276
  11.3. Modulacja kwadraturowo-amplitudowa 278
  11.4. Techniki widma rozproszonego 302
  Ćwiczenia 313
  12. Realizacje praktyczne 315
  12.1. Oprogramowanie 316
  12.2. Architektura procesora 318
  12.3. Realizacja sprzętowa 324
  12.4. Arytmetyka bitowo-szeregowa 330
  Ćwiczenia 338
  Odpowiedzi 340
  Skorowidz 346
   
   
   
   
Liczba szt.

Cena: 58.80 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Sygnały i systemy
Wojciechowski Jacek M.
72.45 zł
Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej
Katulski Ryszard J.
63.00 zł
Programowalne układy przetwarzania sygnałów i informacji
Praca zbiorowa, red. Tadeusz Łuba
43.05 zł
Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Lyons Richard G.
122.85 zł
Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym
Antosik Bartosz
54.60 zł
Projektowanie złożonych układów cyfrowych
Pawłowski Marek , Skorupski Andrzej
61.95 zł

Książki autora

Przetwarzanie sygnałów w praktyce
Owen Mark
58.80 zł