Systemy radiokomunikacji ruchomej

Systemy radiokomunikacji ruchomej

Autor: Wesołowski Krzysztof

ISBN: 978-83-206-1883-9 wersja pdf, 978-83-206-1469-5 wersja papierowa

Wydanie: 3 / 2006
Format: B5
Liczba stron: 484
Liczba ilustracji: 246
Oprawa: twarda

Polecam: 54

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Radiokomunikacja ruchoma jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów współczesnej telekomunikacji. Systemy radiokomunikacji ruchomej stały się praktycznie przedmiotem powszechnego użytku. Autor stara się przybliżyć tę problematykę omawiając zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady systemów radiokomunikacji ruchomej i ich standardy. W trzecim, gruntownie zmienionym, wydaniu książki Czytelnik znajdzie:
 • niezbędne podstawy teoretyczne cyfrowych systemów telekomunikacyjnych,
 • opis własności kanałów transmisyjnych spotykanych w systemach radiokomunikacji ruchomej,
 • zasady projektowania takich systemów,
 • opis systemu pierwszej generacji NTM,
 • szczegółowe omówienie struktury i zasad działania systemów drugiej generacji: GSM i IS-95,
 • opis wielu innych systemów RR, takich jak: systemy telefonii bezprzewodowej (np. DECT), systemy trankingowe, przywoławcze, satelitarnej radiokomunikacji osobistej,
 • zastosowanie technik radiokomunikacji ruchomej do realizacji bezprzewodowej pętli abonenckiej,
 • zasady działania i standardy styku radiowego bezprzewodowych sieci komputerowych (WLAN),
 • opis systemów trzeciej generacji UMTS i cdma2000,
 • podstawowe informacje o zasadach działania anten adaptacyjnych.
W 2002 roku książka została opublikowana w języku angielskim przez wydawnictwo John Wiley & Sons pod tytułem Mobile Communication Systems.

Odbiorcy: pracownicy naukowi i studenci elektroniki, telekomunikacji i informatyki, słuchacze studiów podyplomowych w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji i informatyki oraz inżynierowie telekomunikacji.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Wstęp 12
  Rozdział I
  Elementy teorii cyfrowych systemów telekomunikacyjnych 17
  1.1. Wstęp 17
  1.2. Model systemu transmisji sygnałów cyfrowych 18
  1.3. Kodery i dekodery sygnału mowy 20
  1.4. Kodowanie kanałowe 30
  1.4.1. Modele kanału ze względu na kodowanie 30
  1.4.2. Istota kodowania nadmiarowego 32
  1.4.3. Podział kodów 34
  1.4.4. Kody blokowe i ich opis wielomianowy 35
  1.4.5. Zastosowanie kodów blokowych z detekcja błędów — technika ARQ 40
  1.4.6. Kody splotowe 43
  1.4.7. Rozpraszanie błędów — zastosowanie przeplotu 47
  1.4.8. Koncepcja kodowania kaskadowego 48
  1.4.9. Zasada turbo-kodowania 49
  1.5. Modulacje cyfrowe stosowane w systemach radiokomunikacji ruchomej 52
  1.5.1. Modulacje pojedynczej nośnej 52
  1.5.2. Modulacje wielotonowe 61
  1.6. Zasada działania systemów szerokopasmowych 67
  1.7. Metody wielodostępu stosowane w radiokomunikacji ruchomej 73
  1.8. Metody transmisji dupleksowej 76
  1.9. Współzawodnictwo o dostęp do kanału 77
  1.10. Model OSI 80
  1.11. Protokół X.25 — przykład protokołu sieci z komutacją pakietów 83
  1.12. System sygnalizacji Nr 7 86
  1.13. Sieci IP 87
  Literatura 92
  Rozdział II
  Przegląd i klasyfikacja systemów radiokomunikacji z obiektami ruchomymi 93
  2.1. Wstęp 93
  2.2. Systemy przywoławcze 93
  2.3. Telefonia bezprzewodowa 94
  2.4. Systemy trankingowe 95
  2.5. Telefonia komórkowa 96
  2.6. Systemy radiokomunikacji ruchomej wykorzystujące satelity 98
  2.7. Bezprzewodowy dostęp do lokalnych sieci komputerowych 99
  Literatura 100
  Rozdział III
  Własności kanału transmisyjnego w systemach radiokomunikacji ruchomej 101
  3.1. Wstęp 101
  3.2. Propagacja sygnału w wolnej przestrzeni 101
  3.3. Wpływ wielodrogowości na propagację sygnału 106
  3.4. Kanał transmisyjny w systemach radiokomunikacji ruchomej 110
  3.5. Modelowanie średniego spadku mocy w funkcji odległości od anteny nadawczej 118
  3.5.1. Model Lee 120
  3.5.2. Model Okumury 121
  3.5.3. Model Haty 124
  3.5.4. Model COST231-Haty 126
  3.5.5. Model COST231-Walfisha-Ikegamiego 126
  3.5.6. Przykład oceny tłumienia za pomocą wybranych modeli propagacyjnych 127
  3.5.7. Estymacja tłumienia propagacyjnego w kanałach wewnątrz pomieszczeń 128
  3.6. Oddziaływanie kanału radiokomunikacyjnego na sygnały o różnej
  szerokości pasma 131
  3.7. Odbiór zbiorczy 134
  Literatura 138
  Rozdział IV
  Systemy przywoławcze 140
  4.1. Wstęp 140
  4.2. Określenie systemu przywoławczego i jego podstawowe własności 140
  4.3. Klasyfikacja sieci przywoławczych 141
  4.4. Protokół formatowania danych POCSAG 143
  4.5. Europejski system przywoławczy ERMES 145
  4.6. Rodzina protokołów FLEX 150
  4.7. Wnioski. Przyszłość systemów przywoławczych 152
  Literatura 153
  Rozdział V
  Koncepcja telefonii komórkowej i podstawy jej projektowania 154
  5.1. Idea telefonii komórkowej 154
  5.2. Zasady uproszczonego planowania rozkładu komórek klasycznego systemu komórkowego 156
  5.3. Elementy teorii ruchu w zastosowaniu do systemów komórkowych 164
  5.4. Metody powiększania pojemności systemu 168
  5.5. Zasady rozdziału kanałów w systemach komórkowych 172
  Literatura 176
  Rozdział VI
  Telefonia komórkowa pierwszej generacji na przykładzie systemu NMT 177
  6.1. Systemy telefonii komórkowej pierwszej generacji 177
  6.2. Założenia i architektura systemu NMT 178
  6.3. Sterowanie przepływem informacji w systemie NMT 182
  6.4. Usługi oferowane przez system NMT 186
  6.5. Konstrukcja typowej stacji ruchomej i bazowej 186
  Literatura 189
  Rozdział VII
  Telefonia komórkowa GSM – architektura i aspekt systemowy 190
  7.1. Wstęp 190
  7.2. Podstawy architektury systemu GSM 190
  7.3. Podstawowe parametry transmisji radiowej systemu GSM 194
  7.4. Opis kanałów logicznych 195
  7.5. Struktura czasowa systemu GSM 197
  7.6. Struktury pakietów realizujących kanały logiczne 198
  7.7. Opis procedur realizacji połączenia 203
  7.8. Przenoszenie połączenia pomiędzy komórkami 210
  7.9. Zapewnienie prywatności rozmowy i autentyczności abonenta 212
  7.10. Modyfikacje i ulepszenia systemu GSM oraz systemy pochodne 215
  Literatura 218
  Rozdział VIII
  Telefonia komórkowa GSM – warstwa fizyczna systemu 219
  8.1. Wstęp 219
  8.2. Budowa typowej stacji ruchomej 220
  8.3. Kodowanie i dekodowanie sygnału mowy 224
  8.3.1. Kodowanie z pełną szybkością 224
  8.3.2. Kodowanie z szybkością połówkową 226
  8.3.3. Kodowanie wzbogacone z pełną szybkością 228
  8.4. Modulacja GMSK 229
  8.5. Sekwencyjna detekcja symboli danych 230
  Literatura 233
  Rozdział IX
  Transmisja danych w systemie GSM 235
  9.1. Wstęp 235
  9.2. Organizacja transmisji danych w systemie GSM 236
  9.3. Usługi danych w systemie GSM 237
  9.3.1. Adaptacja szybkości 239
  9.3.2. Kodowanie kanałowe 241
  9.3.3. Protokół łącza radiowego (RLP) 242
  9.3.4. Transmisja danych w aspekcie dostępu do różnych sieci 243
  9.4. Transmisja krótkich wiadomości—SMS 245
  9.5. System szybkiej transmisji danych z komutacją kanałów — HSCSD 248
  9.6. Transmisja pakietowa w systemie GSM — GPRS 251
  9.6.1. Architektura systemu GPRS 251
  9.6.2. Warstwa fizyczna systemu GPRS 253
  9.6.3. Zarządzanie transmisją GPRS 258
  9.6.4. Usługi w systemie GPRS 259
  9.6.5. Architektura protokołów GPRS 259
  9.7. System EDGE 261
  9.7.1. Wstęp 261
  9.7.2. Główne ulepszenia w warstwie fizycznej 262
  Literatura 266
  Rozdział X
  Wykorzystanie metody wielodostępu kodowego (CDMA) w cyfrowych systemach radiokomunikacji ruchomej 268
  10.1. Wstęp 268
  10.2. Motywacja dla rozważenia CDMA jako potencjalnej metody dostępu do pasma 268
  10.3. Ciągi rozpraszające 269
  10.3.1. Sekwencje o maksymalnej długości 270
  10.3.2. Ciągi Golda i Kasamiego 273
  10.3.3. Ciągi Walsha 274
  10.4. Podstawowy układ nadawczo-odbiorczy w systemie CDMA 275
  10.5. Odbiornik RAKE 277
  10.6. Detekcja łączna sygnałów CDMA 281
  10.7. Cechy typowego systemu CDMA w radiokomunikacji ruchomej 285
  10.8. Podsumowanie 288
  Literatura 289
  Rozdział XI
  Opis praktycznego systemu radiokomunikacji ruchomej stosującego metodę CDMA – system IS-95 290
  11.1. Wstęp 290
  11.2. Stosowane zakresy częstotliwości 290
  11.3. Transmisja od stacji bazowej do ruchomej 291
  11.4. Transmisja od stacji ruchomej do stacji bazowej 299
  11.5. Sterowanie mocą 303
  11.6. Uproszczona procedura nawiązywania połączenia 304
  11.7. Rozszerzenia systemu IS-95B zwiększające szybkość transmisji danych 305
  Literatura 307
  Rozdział XII
  Sieci trankingowe 308
  12.1. Wstęp 308
  12.2. Idea trankingu 308
  12.3. Standard MPT 1327 310
  12.4. Sieć EDACS — przykład standardu firmowego 314
  12.5. Standard TETRA 315
  12.5.1. Usługi oferowane w systemie TETRA 316
  12.5.2. Ogólna architektura systemu TETRA 317
  12.5.3. Warstwa fizyczna systemu TETRA 318
  Literatura 326
  Rozdział XIII
  Cyfrowa telefonia bezprzewodowa 327
  13.1. Wstęp 327
  13.2. Standard CT2 329
  13.3. System DECT 332
  13.3.1. Architektura systemu DECT 333
  13.3.2. Warstwa fizyczna systemu DECT 334
  13.3.3. Opis warstwy sterowania dostępem do medium (MAC) 337
  13.3.4. Współdziałanie systemu DECT z systemem GSM 338
  13.3.5. Opis typowej stacji ruchomej systemu DECT 339
  Literatura 340
  Rozdział XIV
  Techniki systemów radiokomunikacji ruchomej w realizacji bezprzewodowych pętli abonenckich 342
  14.1. Wstęp 342
  14.2. Systemy PMP 343
  14.3. Systemy z zastosowaniem techniki telefonii komórkowej 345
  14.4. Zastosowanie standardów telefonii bezprzewodowej w bezprzewodowej pętli abonenckiej 348
  Literatura 352
  Rozdział XV
  Satelitarne systemy radiokomunikacji osobistej 353
  15.1. Wstęp 353
  15.2. Satelitarne systemy radiokomunikacji ruchomej pierwszej i drugiej generacji — krótki opis 354
  15.3. Pojęcie systemów satelitarnej radiokomunikacji osobistej i ich podział 356
  15.4. Usługi oferowane przez satelitarne systemy osobiste i ich perspektywy 360
  15.5. Prezentacja najważniejszych satelitarnych systemów radiokomunikacji osobistej 361
  15.5.1. System IRIDIUM 361
  15.5.2. GLOBALSTAR 365
  15.5.3. System ICO 371
  15.6. Przyszłe systemy z dostępem szerokopasmowym 373
  15.6.1. Teledesic 373
  15.6.2. System Skybridge 375
  Literatura 377
  Dodatek 379
  Rozdział XVI
  Bezprzewodowe komputerowe sieci lokalne 380
  16.1. Wstęp 380
  16.2. Typy sieci WLAN 381
  16.3. Problem stacji ukrytej 383
  16.4. HIPERLAN/1 384
  16.4.1. Podwarstwa MAC sieci HIPERLAN/1 386
  16.4.2. Podwarstwa CAC sieci HIPERLAN/1 387
  16.4.3. Warstwa fizyczna systemu HIPERLAN/1 388
  16.5. Standardy WLAN serii IEEE 802.11 390
  16.5.1. Warstwa fizyczna sieci IEEE 802.11 392
  16.5.1.1. Warstwa fizyczna DS-SS 392
  16.5.1.2. Warstwa fizyczna FH-SS 394
  16.5.1.3. Warstwa fizyczna działająca w zakresie podczerwieni 395
  16.5.2. Podwarstwa MAC systemu IEEE 802.11 396
  16.6. Standardy IEEE 802.11 i HIPERLAN dla pasma 5 GHz 400
  16.6.1. Warstwa fizyczna systemu HIPERLAN/2 403
  16.6.2. Warstwa łącza danych systemu HIPERLAN/2 405
  16.7. Bluetooth 407
  Literatura 413
  Rozdział XVII
  Systemy komórkowe trzeciej generacji 415
  17.1. Wstęp 415
  17.2. Koncepcja systemu UMTS 418
  17.3. Architektura sieci dostępu systemu UMTS 420
  17.4. Styk radiowy systemu UMTS 423
  17.4.1. Warstwa fizyczna styku radiowego w trybie FDD 428
  17.4.2. Warstwa fizyczna styku radiowego w trybie TDD 437
  17.5. System cdma2000 442
  17.6. Koncepcja Software Radio 451
  17.6.1. Wprowadzenie 451
  17.6.2. Określenie minimalnego standardu radiowego 452
  17.6.3. Podstawowe elementy architektury Software Radio 453
  17.6.4. Software Radio w stacjach bazowych 454
  Literatura 455
  Rozdział XVIII
  Zastosowanie techniki anten inteligentnych w systemach telefonii komórkowej 457
  18.1. Wstęp 457
  18.2. Zasada działania systemu anten inteligentnych 458
  18.3. Analiza prostego układu anten adaptacyjnych i algorytmu jego adaptacji 462
  18.4. Znaczenie zastosowania anten inteligentnych 466
  18.5. Wpływ techniki anten inteligentnych na wzrost pojemności systemu komórkowego 467
  Literatura 470
  Indeks 471
Liczba szt.

Cena: 50.40 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
51.45 zł
UMTS - system telefonii komórkowej trzeciej generacji
Kołakowski Jerzy , Cichocki Jacek
73.50 zł
Sieci telekomunikacyjne
Kabaciński Wojciech , Żal Mariusz
89.00 zł
Zapowiedź
Podstawy teorii sygnałów
Szabatin Jerzy
51.45 zł
Systemy teletransmisyjne
Kula Sławomir
50.40 zł
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Zieliński Tomasz P.
99.00 zł

Książki autora

Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych
Wesołowski Krzysztof
51.45 zł
Systemy radiokomunikacji ruchomej
Wesołowski Krzysztof
50.40 zł
nakład wyczerpany