Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Synteza

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Synteza

Autor: Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek

ISBN: 978-83-206-1796-2

Wydanie: 1 / 2011
Format: A4
Liczba stron: 132
Liczba ilustracji: 18
Liczba tabel: 2
Oprawa: miękka

Polecam: 71

Opis

Synteza stanowi efekt końcowy trzyletniej pracy Konsorcjum Naukowego w postaci projektu „Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa” o akronimie ZEUS, którego wdrożenie powinno wprowadzić Polskę do grupy krajów mających bezpieczne systemy transportu. Jest przeznaczona przede wszystkim dla polityków i decydentów, a także dla czytelników zainteresowanych istotą integracji systemów bezpieczeństwa transportu, którzy nie mogą poświęcić wielu godzin pracy na lekturę trzech tomów rozprawy naukowej.Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Zespół autorski projektu 5
  Słowo wstępne 13
  1. Wprowadzenie 15
  (Ryszard Krystek)
  2. Integracja systemów bezpieczeństwa transportu na świecie 27
  (Joanna Żukowska)
  3. Diagnoza stanu bezpieczeństwa transportu w Polsce 35
  (Joanna Żukowska)
  4. Uwarunkowania integracji systemów bezpieczeństwa transportu 53
  (Joanna Żukowska)
  5. Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu 61
  (Lech Michalski)
  6. Prawne aspekty wdrażania Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu 97
  (Marcin Glicz)
  7. Doświadczenia światowych liderów integracji 103
  (Barry M. Sweedler, Pieter van Vollenhoven, Richard E. Allsop)
  8. Zakończenie i rekomendacje 127
  (Ryszard Krystek)

  O autorach / z książki


  Prof. dr hab. Ryszard Krystek, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, ukończył studia w roku 1966. Po obronie pracy doktorskiej w 1972 otrzymał stypendium rządu francuskiego w Instytucie Badań Transportu w Paryżu. Habilitację uzyskał w roku 1980, a następnie pracował na stanowisku profesora na Uniwersytecie Technicznym w Oranie. Po powrocie do kraju w 1986 objął funkcję kierownika Katedry Inżynierii Drogowej w Politechnice Gdańskiej, a dwa lata później uzyskał tytuł naukowy profesora. Po wyborze na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej w 1999 założył Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej. W latach 2004-2005 pełnił funkcję podsekretarza stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury. Po zmianie rządu powrócił do Katedry Inżynierii Drogowej, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku profesora zwyczajnego, jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego. W latach 2007-2010 kierował konsorcjum naukowym Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, realizującym projekt ZEUS pt.: „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu”. W kwietniu 2010 roku został członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem. Jest autorem ponad 170 publikacji, promotorem 10 doktorów oraz ponad 200 inżynierów, a także recenzentem wielu rozpraw naukowych.


Liczba szt.

Cena: 52.50 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom III. Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
57.75 zł
Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania
Praca zbiorowa, red. Jan Szlagowski
76.65 zł
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom II. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
88.20 zł
nakład wyczerpany
Logistyka ogólna
Niziński Stanisław , Żurek Józef
65.00 zł
Podstawy budowy i działania komputerów
Skorupski Andrzej
32.55 zł
nakład wyczerpany
Diagnostyka samochodów osobowych
Trzeciak Krzysztof
59.00 zł

Książki autora

Węzły drogowe i autostradowe (egzemplarze ze zwrotów - uszkodzone - rabat 25%)
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
54.34 zł
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Synteza
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
52.50 zł
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom I. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
88.20 zł
nakład wyczerpany
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom II. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
88.20 zł
nakład wyczerpany
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom III. Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce
Praca zbiorowa, red. Ryszard Krystek
57.75 zł