Strona 2 z 2
 
Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2010
37.80 zł
Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej w Konkursie ACADEMIA 2011
59.85 zł
Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011
76.65 zł
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2008
54.34 zł
Wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji SAH 2010
145.01 zł
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury w kategorii podręczniki akademickie 2010
79.00 zł
Nagroda Atena na Najlepszą Książkę Akademicką 2005
50.40 zł
Nagroda Ministra Infrastruktury 2008
46.20 zł
Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa 2006
49.35 zł
Nagroda Ministra Transportu za najlepszą książkę 2006
47.25 zł
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2002
84.00 zł
Nagroda Ministra Infrastruktury 2007
64.05 zł

Strona 2 z 2