Strona 2 z 3
 
Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2009 (wyd. 1)
73.50 zł
Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej w Konkursie ACADEMIA 2011
59.85 zł
Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011
76.65 zł
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury 2008
72.45 zł
Wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji SAH 2010
78.75 zł
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury w kategorii podręczniki akademickie 2010
69.00 zł
Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego (wyd. 2 / 2004)
58.80 zł
Nagroda Atena na Najlepszą Książkę Akademicką 2005
50.40 zł
Nagroda Ministra Budownictwa 2007
59.85 zł
Nagroda Ministra Infrastruktury 2008
46.20 zł
Nagroda Ministra Transportu i Budownictwa 2006
49.35 zł
Nagroda Ministra Transportu za najlepszą książkę 2006
47.25 zł

Strona 2 z 3