Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965

Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965

Autor: Zieliński Andrzej

ISBN: 978-83-206-1671-2

Wydanie: 2
Format: B5
Liczba stron: 204
Liczba ilustracji: 193
Oprawa: miękka

Polecam: 61

Opis

Dostęp do wersji elektronicznej w serwisie ibuk.pl

Druga książka poświecona dorobkowi polskich konstruktorów pojazdów samochodowych, rolniczych ciągników kołowych i motorowerów po drugiej wojnie światowej. Opisano 122 pojazdy produkowane seryjnie i prototypowe. Są wśród nich zarówno pojazdy, które czasami można jeszcze spotkać na polskich drogach, jak też zupełnie zapomniane samochody osobowe, mikrobusy i autobusy, samochody dostawcze i ciężarowe, samochody specjalne i specjalizowane, zestawy ciągników siodłowych z naczepami, ciągniki rolnicze, motocykle, skutery i motorowery.


Dostęp w wersji elektronicznej
w serwisie
ibuk.plKsiążka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści

  Od Autora 7
  Rozdział 1
  SAMOCHODY OSOBOWE
  9
  Syrena 104 (prototyp) 9
  Syrena Kombi (prototyp) 11
  Syrena 102 13
  Syrena 102 S 16
  Syrena 103 18
  Syrena 103 S 20
  Alfa, Beta i Delta (prototypy) 21
  Syrena 110 (prototyp) 23
  Warszawa 203 (prototyp) 25
  Warszawa 202 26
  Warszawa 203 29
  Warszawa 204 31
  Warszawa 210 (prototyp) 32
  Warszawa 203 Taxi 35
  Warszawa 203 K 36

  Rozdział 2
  AUTOBUSY I MIKROBUSY 38
  Mikrobusy 38
  Nysa San N-61 M/M Tropic 38
  Nysa N-63 M (prototyp) 40
  Nysa 501 M/M Tropic 41
  SFA-4 Alfa (prototyp) 43
  Autobusy międzymiastowe 45
  San H-25 A 45
  San H-25 A/64 48
  San H-27 A 49
  Autobusy miejskie 50
  San H-25 B 50
  San H-27 B 51
  Jelcz 272 Mex 52
  Jelcz MPA-62 56
  Jelcz AP-02 57
  Autobusy turystyczne 58
  SFA-2 (prototyp) 58
  SFA-3 (prototyp) 60
  Odra 042 (prototyp) 61
  Jelcz MAT Oławka (prototyp) 63
  Jelcz 014 Lux 64

  Rozdział 3

  SAMOCHODY CIĘŻAROWE I DOSTAWCZE 66
  Samochody dostawcze 66
  Warszawa 202 P 66
  Warszawa 203 P 67
  Warszawa 204 P 68
  Żuk A-13 69
  Samochody ciężarowe 70
  Star 25 HDS-1 70
  Star 25 Tropic 73
  Star 25 L Combi 12 74
  Star 27 75
  Star 27 L 77
  Star 200 IWP/633 (prototyp) 78
  Star A-200 (prototyp) 79
  Star A-83 6x4 (prototyp) 81
  Star A-83 6x2 (prototyp) 83
  Star A-830 6x2 (prototyp) 83
  Star A-88 6x2 (prototyp) 84
  Star 25 M1 86
  Żubr A-80/62 88
  Żubr II (prototyp) 92
  Star 660 M1 93

  Rozdział 4

  SAMOCHODY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE 97
  Samochody samowyładowcze 97
  Star W-25 M1 97
  Star 3W-27 (prototyp) 98
  Tur (prototyp) 100
  Furgony ogólnego przeznaczenia 101
  Warszawa 201 F 101
  Nysa N-63 F/T (prototyp) 103
  Warszawa 203 F/204 F 104
  Nysa 501 F 105
  Nysa 501 T 106
  Żuk A-05 107
  FSC B-40 (prototyp) 109
  Star 25 N (94, 95, 96, 97) 110
  Furgony specjalizowane 112
  Żuk A-03 PTHW-2 Pieczywo 112
  Star 25 PTHW-2 Pieczywo 113
  Żuk A-08 PTHW-1 Pieczywo (prototyp) 114
  Star 25 N Meble 115
  Star 25 L N-38 116
  Żuk A-03 PTHW-2 Odzież (prototyp) 118
  Nysa NC-62 119
  Star 25 L Renifer 120
  Żubr A-80 Mielec 122
  Samochody do przewozu cieczy 123
  Star 25 WZBUCh 123
  Ciągniki siodłowe 124
  Star C-25/K-26 (prototyp) 124
  Star C-27 125
  Żubr A-80 C 126
  Samochody służby zdrowia 127
  Nysa San N-61 S/S Tropic 127
  Star 25 LS 128
  Warszawa 202 S 129
  Warszawa 202 A/203 A 130
  Nysa N-63 S (prototyp) 132
  Nysa 501 S/S Tropic 132
  Samochody do oczyszczania miast i dróg 134
  Star 25 SM-2 Bajadera 134
  Star 25 PS-5 135
  Star 25 SM-4 136
  Star 25 SK-2 138
  Star 27 SW-1 139
  Samochody do celów kulturalno-oświatowych 140
  Nysa N-61 K 140
  Nysa N-63 P (prototyp) 141
  Nysa 501 K 142
  Samochody warsztatowo-naprawcze 143
  Star 25 WPK-2 143
  Star 25 L PM 144
  Samochody do transportu masy betonowej 145
  Star 25 MSH-2 145
  Żubr A-80 BS-41 147
  Żurawie samochodowe 148
  Star 25 ŻS-4 (prototyp) 148
  Star 66 ŻSH-6 K 149
  Żubr A-80 ŻSE-10 (prototyp) 151

  Rozdział 5

  ZESTAWY CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH Z NACZEPAMI 153
  Star C-27 z naczepą D-60 B 153
  Star C-25 S z naczepą CN-61 154
  Żubr A-80 C z naczepą CNŻ-11 156
  Star C-27 z naczepą NB-6 158
  Tatra 138 NT z naczepą ND-160 159

  Rozdział 6

  CIĄGNIKI ROLNICZE 161
  Ursus C-328 161
  Ursus C-4011 164

  Rozdział 7

  MOTOCYKLE I SKUTERY 167
  Motocykle 167
  WSK Sarenka (prototyp –1962) 167
  WFM M-06 S-34 169
  WSK M-15 Sarenka (prototyp – 1963) 171
  WSK M-06-64 173
  WSK M-19 Kos (prototyp) 175
  WFM M-06 S-01 Z1 178
  SHL M-11/M-11 Lux 179
  WFM M-16 Tarpan (prototyp) 182
  SFM M-13 Junak (prototyp) 183
  SFM M-14 Iskra (prototyp) 185
  Skutery 187
  WFM Osa Ł-13 (prototyp) 187
  WFM M-52 Osa 189
  WFM M-52a Osa (prototyp) 191
  WFM M-55 (prototyp) 193

  Rozdział 8

  MOTOROWERY 195
  Komar MR-231 195
  Komar MR-232 197

  Wykaz pojazdów w ujęciu chronologicznym
  200
  Bibliografia 202

  O autorach / z książki


  Dr hab. inż. Andrzej Zieliński - absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych BOSMAL, pracownik naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Specjalista w zakresie zagadnień związanych z projektowaniem nadwozi samochodowych oraz rozwojem konstrukcji pojazdów samochodowych w ujęciu historycznym, a zwłaszcza dorobkiem polskich konstruktorów w tej dziedzinie. Autor kilku książek i wielu artykułów w prasie fachowej i popularyzatorskiej.  Od Autora
  Nasz kraj nigdy nie należał do motoryzacyjnych potęg, ale ma jednak swój dorobek w tej dziedzinie. Po zakończeniu II wojny światowej rozwój motoryzacji napotykał znaczne trudności, na które składały się zarówno czynniki natury technicznej, jak i niekorzystne warunki społeczno-polityczne. Należy jednak stwierdzić, że w tych trudnych warunkach powstało wiele interesujących konstrukcji pojazdów. Nieubłagany upływ czasu powoduje, że niektóre z nich popadają już w zapomnienie, a dla miłośników motoryzacji należących do najmłodszego pokolenia, są one często zupełnie nieznane.
  Moje zainteresowanie techniką motoryzacyjną, a w szczególności rozwojem konstrukcyjnym polskich pojazdów, zaowocowało wydaniem w 1985 roku książki Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960, w której przedstawiłem opisy ponad 120 pojazdów. Planowano wówczas kontynuację tego opracowania, ale niewielkie zainteresowanie rynku tą książką zniechęciło zarówno Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, jak i mnie do dalszych prac w tym zakresie.
  Po latach sytuacja uległa jednak istotnej zmianie. Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że obecnie zainteresowanie historią techniki, w tym również historią polskiej motoryzacji znacznie wzrosło. W tej sytuacji można było powrócić do pierwotnych zamiarów i przedstawić Czytelnikom następną grupę polskich pojazdów, powstałych w latach 1961-1965. Warto zauważyć, że w tamtym pięcioleciu powstała podobna liczba pojazdów jak we wcześniej opisanym okresie kilkunastoletnim. Świadczy to o istotnym wzroście potencjału przemysłu motoryzacyjnego. W okresie tym korzystano z dwóch licencji (Warszawa, Jelcz-Karosa), ale starano się je rozwijać i modyfikować, a nawet przygotowano własne konstrukcje, w celu ich zastąpienia.
  Były wśród nich pojazdy produkowane seryjnie oraz pojazdy prototypowe, które z różnych powodów nie doczekały się wdrożenia do produkcji. W przypadku niektórych pojazdów widoczny jest przebieg ich rozwoju w dłuższym okresie (np. Syrena, Warszawa, Star).
  Podczas zbierania materiałów do tej książki natrafiałem na wiele rozbieżności, zarówno w zakresie szczegółów i danych technicznych, jak też w datach różnych wydarzeń. Starałem się więc dotrzeć do najbardziej wiarygodnych źródeł, aby informacje zawarte w tej książce nie zawierały błędów.
  Opisy wszystkich pojazdów umieszczono w ośmiu rozdziałach, przyjmując układ chronologiczny. Samochody osobowe, autobusy i samochody ciężarowe zgrupowano dodatkowo w ramach poszczególnych „rodzin”.
  W zamieszczonych opisach pojazdów zastosowano współcześnie używaną terminologię i układ jednostek SI.
  Uzupełnieniem zamieszczonych opisów są ilustracje w postaci zdjęć, rysunków, schematów i wykresów. Wiadomo, że najcenniejszymi ilustracjami są oryginalne zdjęcia tych pojazdów, ale ich odnalezienie okazało się dość trudne. W porównaniu z książką dotyczącą lat 1947-1960 jest ich jednak znacznie więcej. W tym miejscu pragnę podziękować kilku osobom, które pomogły mi w kompletowaniu zdjęć do tej książki, a mianowicie: Włodzimierzowi Gąsiorkowi, Wojciechowi Karwasowi, Andrzejowi Nowosielskiemu oraz Irenie i Robertowi Steciom. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem Arkadiusza Matlaka, który podjął się komputerowej obróbki ilustracji.
  W celu zorientowania Czytelników w liczbie modeli ukazujących się w poszczególnych latach, na końcu książki zamieściłem spis przedstawionych w niej pojazdów, w układzie chronologicznym.
  Mam nadzieję, że książka ta, stanowiąca kontynuację wcześniejszego opracowania z 1985 roku, zainteresuje szerokie grono Czytelników i przyczyni się do lepszego poznania dorobku naszych specjalistów w zakresie konstrukcji pojazdów. 
  Andrzej Zieliński
  Bielsko-Biała, czerwiec 2007 r.
Liczba szt.

Cena: 60.00 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970
Zieliński Andrzej
63.00 zł
Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1952-1970
Połomski Wojciech
56.00 zł
Polskie motocykle 1946-1985
Zieliński Andrzej
84.00 zł
Polskie motocykle 1918-1945
Tarczyński Jan
84.00 zł
MASERATI
Braun Matthias , Storz Alexander Franc
52.50 zł

Książki autora

Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Zieliński Andrzej
60.00 zł
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970
Zieliński Andrzej
63.00 zł
Polskie motocykle 1946-1985
Zieliński Andrzej
84.00 zł
Samochody osobowe. Dzieje rozwoju - wyróżnienie amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków Motoryzacji (SAH w Bostonie)
Zieliński Andrzej
145.01 zł