e-learning nauka na odległość

e-learning nauka na odległość

Autor: Clarke Alan

ISBN: 978-83-206-1615-6

Wydanie: 1
Tłumacz: Michał Klebanowski
Format: B5
Liczba stron: 188
Liczba ilustracji: 49
Oprawa: miękka

Polecam: 38

Opis

Opis zagadnień związanych z szeroko rozumianym samodzielnym uczeniem się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, tzw. e-learning. Porównanie tradycyjnych metod uczenia się z nauką na odległość, liczne rady i wskazówki dla korzystających z tej formy edukacji.


Książka ani w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

  Spis treści


  Od wydawcy przekładu 8
  Wprowadzenie 9

  1. Czym jest e-Iearning? 11
  Wprowadzenie 11
  Porównanie umiejętności niezbędnych w nauce metodami
  tradycyjnymi i w e-Iearningu 12
  Od czego zależy powodzenie w e-Iearningu? 15
  Zalety e-Iearningu 15
  Sposoby uczenia się 15
  Techniki informacyjne 19
  Interakcja 19
  Zasoby dydaktyczne 20
  Praca w grupach i nauka indywidualna 21
  Kształcenie formalne i nieformalne 22
  Pomoc 22
  Rola nauczyciela 23
  Wybór odpowiedniego kursu e-Iearningowego 25
  Zapamiętaj! 26

  2. Umiejętności związane z tradycyjnym
  uczeniem się
  28
  Umiejętność sporządzania notatek 28
  Umiejętność czytania 31
  Umiejętność samooceny 35
  Umiejętność wyszukiwania i analizy informacji 35
  Umiejętność uczenia się w grupie 39
  Umiejętność pokonywania stresu 40
  Zapamiętaj! 41

  3. Umiejętności i problemy związane z korzystaniem
  z komputera
  42
  Ocena własnych umiejętności 42
  Opcje ułatwień dostępu w systemie Windows 42
  Zarządzanie plikami 45
  Formaty plików 49
  Aplikacje 50
  Kompresowanie plików 52
  Zapisywanie informacji i tworzenie kopii zapasowych 53
  Śledzenie zmian 54
  Wyszukiwanie i ocena przydatności informacji 55
  Prezentowanie informacji 64
  Prawa autorskie 73
  Plagiat 73
  Programy narzędziowe 74
  Zapamiętaj! 74

  4. Środowisko nauczania 77
  Miejsca, w których można się uczyć 77
  Nauka synchroniczna 79
  Oprogramowanie do pracy grupowej 83
  Systemy do zarządzania kursami (MLE lub CMS) 83
  Systemy do zarządzania nauczaniem (VLE lub LMS) 84
  Sieć WWW 86
  Intranety i ekstranety 92
  Zadania WebQuest 93
  Materiały dydaktyczne 93
  Nauka metodami łączonymi 96
  Zapamiętaj! 96

  5. Umiejętności niezbędne w e-Iearningu 98
  Trudne początki 98
  Umiejętność organizacji czasu 98
  Odpowiedzialność 101
  Umiejętność planowania 103
  Umiejętność samooceny 104
  Umiejętność rozwiązywania problemów 107
  Umiejętność pokonywania stresu 112
  Umiejętność motywacji 113
  Zdolność do refleksji 114
  Umiejętności badawcze 115
  Zapamiętaj! 118

  6. Rozwijanie umiejętności 120
  Umiejętność organizacji czasu 120
  Odpowiedzialność 120
  Umiejętność planowania 120
  Umiejętność samooceny 124
  Umiejętność rozwiązywania problemów 126
  Umiejętność pokonywania stresu 127
  Umiejętność motywacji 128
  Zdolność do refleksji 129
  Umiejętność wyszukiwania informacji 130
  Stałe doskonalenie umiejętności 131

  7. Umiejętności komunikowania się 135
  Użytkowanie systemów komputerowych 135
  Komunikacja asynchroniczna 137
  Komunikacja synchroniczna 149
  Zapamiętaj! 154

  8. Praca w grupach i uczenie się we współpracy 156
  Praca w grupach online 156
  Seminaria i konferencje online 170
  Ocena współpracy 172
  Zapamiętaj! 172

  Dodatek. Materiały uzupełniające 174
  A. Ocena umiejętności uczenia się 174
  B. Wskazówki praktyczne - jak radzić sobie w e-learningu 177
  C. Ocena umiejętności korzystania z urządzeń wspomagających
  naukę 179
  D. Najważniejsze przyczyny niepowodzeń 182

  Słownik terminów spotykanych w e-learningu 183

  Literatura 187
Liczba szt.

Cena: 37.80 zł

Klienci, którzy kupili tę książkę interesowali się również

Jeżdżę motocyklem MZ
Riedel Wolfram , Steiner Christian
49.00 zł
e-biznes
Norris Mark , West Steve
50.40 zł
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych
Zieliński Andrzej
51.45 zł
Motolotniarstwo dla każdego
Kibiński Jacek
52.50 zł
Systemy transmisji optycznej WDM
Perlicki Krzysztof
42.00 zł
Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe
Micknass Werner , Popiol Rainer , Sprenger Axel
79.00 zł

Książki autora

e-learning nauka na odległość
Clarke Alan
37.80 zł